5 Internet of Things-kompetencer du skal bruge for at lykkes med Internet of Things

Home / Tech / 5 Internet of Things-kompetencer du skal bruge for at lykkes med Internet of Things

5 Internet of Things-kompetencer du skal bruge for at lykkes med Internet of Things

Internet of Things (IoT), Ubiquitous Computing, Industrial Internet og nu Industri 4.0 – kært barn har mange navne – men hvad skal vi egentlig kunne for at skabe intelligente fabrikker? I samarbejde med vores kunder har vi gjort os en del erfaringer på området, og vi oplever, at særligt fem kompetencer er vigtige, når IoT-projekter skal føres ud i livet.

Man kan ikke sige IoT uden også at sige sky. Det er i skyen, vi skal lagre, dele og hente den data IoT-projektets opkoblede enheder producerer. Det stiller krav til sikkerhed, drift og arbejdsgange. Og det er blandt andet disse krav, der gør de fem følgende kompetencer essentielle.

1. Diversitet som aktiv metode, ikke en hul værdi

For flere og flere områder gælder det i dag, at det er afgørende, at du forstår at arbejde på tværs af fagligheder, så alle perspektiver medtænkes. IoT er ingen undtagelse. Når vi vil fjernstyre produktionsapparatets eller forsyningslinjens nøglefunktioner med desktop- og webapplikationer, pushe alarmer og rapporter til direktørens mobilenhed og lade maskinerne kommunikere indbyrdes, så skal vi kende alle de platforme, teknologier og brugere, det system inkluderer.

Det betyder, at den enkelte virksomhed eller den leverandør man benytter sig af, skal have solid erfaring med både mobile, desktop, indlejrede og web platforme samt alle de teknologier og den hardware, der knytter sig hertil, for at kunne levere en bæredygtig og forretningsskabende IoT-løsning.

2. Forstå, hvordan du kan forstå brugeren

En rigere industri og forsyning kræver en rigere interaktion. Brugerne skal have adgang til skyen og alle de data og funktionaliteter den rummer. Det betyder af betjeningen af maskiner skal gøres så simpel som mulig, så arbejdet både er sikkert og effektivt. For at løse det, skal du forstå brugeren.

Som leverandør til de intelligente fabrikker skal vi have velafprøvede arbejdsgange, der kan grave viden om brugere og brugssituationerne frem i lyset. Der skal tages højde for både branche-, platform- og brugerhensyn. Dette er nødvendigt for at kunne levere den rette data til den rette bruger på det rette tidspunkt.

3. Tænk arkitektur

De mange forbindelser og den åbenhed som en effektiv IoT-løsning kræver, medfører naturligvis en lang række skæringspunkter. Mens det er vigtigt at forstå hvert enkelt systems teknologi, arkitektur og struktur, er det helt afgørende at kunne skabe en effektiv og bæredygtig arkitektur i sammenhængen.

Det kræver forståelse for både de enkelte systemer, brancher, brugerne, arbejdsgange og allervigtigst sammenspillet. Kun med den rette arkitektur sikrer man en agil fabrik, hvor sikkerheden er i top.

Og tænk arkitektur i små skridt. Prøv teknologien i konkrete problemstillinger. Vurder om konkrete valg lever op til konkrete behov.

4. Få mest muligt ud af datamængden

Formålet med de mange opkoblede enheder (også kaldet Cyper Physical Systems) er primært at generere, dele og prioritere data. For at et IoT-projekt skal bibringe sit absolutte afkast, skal vi som leverandører forstå at bruge den nyvundne datamængde bedst muligt, og sætte den i spil med eksisterende data.

Data er din kerneressource, der ikke bare fortæller om fortiden, den kan også sættes i spil på en måde hvor dataen bruges til vedvarende proces- og produktudvikling.

Hvis du virkelig vil effektivisere, skal du sætte systemerne i stand til selv at handle på baggrund af den data, de genererer. Det kræver solid branche- og brugerspecifik forståelse fra virksomheders beslutningstagere og dataudnyttelsesinnovationer fra IoT-udviklerne.

5. Bits, bites, møtrikker og mennesker

Mens kommunikation maskinerne imellem og innovativ dataudnyttelse skal sikre en så automatiseret proces som muligt, skal systemet stadig betjenes. Derfor skal man skabe funktionelle og sikre betjeningsenheder til de brugere, der skal betjene IoT-systemet.

Det kræver indgående hardwareforståelse og teknologisk anvendelse, der kan skabe simple, sikre og effektive kontrolenheder.

For de fleste enheder er touch en måde at koge de komplekse funktionaliteter og stukturer ned til intuitiv navigation og simpel datapræsentation.

KONKLUSION: TÆNK STORT, START SMÅT

Vi har af erfaring lært, at diversitet – både hvad angår faglighed, teknologi og domæner – giver de mest bæredygtige, rentable og sikre løsninger. Og for at sikre en effektiv og agil proces på trods af et holistisk perspektiv anbefaler vi at tænke stort, men starte småt: Udvælg et realiserbart og afgrænset hjørne af dit IoT-projekt og begynd at bygge det, men indtænk det store perspektiv, så du kommer omkring alle de faldgrupper der måtte være.

  • fredag nov 10, 2017