3 konkrete værktøjer til at gøre kundeservice til dit stærkeste konkurrenceparameter

Home / Tech / 3 konkrete værktøjer til at gøre kundeservice til dit stærkeste konkurrenceparameter

3 konkrete værktøjer til at gøre kundeservice til dit stærkeste konkurrenceparameter

En værdifuld kundeservice er proaktiv, personlig, effektiv, transparent, forstår kunderne, møder dem hvor de er i forvejen og har tjek på de interne systemer. Yes, så langt, så godt.

Men hvordan? Der er selvfølgelig flere forskellige redskaber i værktøjskassen, som du kan tage i brug.

Her kommer jeg med 3 bud på nogle oplagte, at lægge ud med:

 

1. Kunderejsen:

Kortlæg kunderejsen og find frem til alle ’pain points’, og skab løsninger der eliminerer dem.

Sammenhold kunderejsen med data fra jeres kundeservice, så I får kvalificeret jeres ’pains’ kvantitativt.

Lav koncepter der løser jeres kunders top ’pains’.

 

2. Inddrag jeres kunder:

Interview et udvalg af jeres kunder og få indsigt i, hvordan de oplever jeres kundeservice.

Kan de se sig selv i kunderejsen? Præsenter jeres koncepter og se om kunderne kan se, at det vil give værdi og bedre service.

Lav eventuelt nogle ’co-creation’ sessioner med jeres kunder, hvor de er med til at skabe nye kundeservice koncepter, som de føler vil imødekomme dem bedre.

 

3. Datadrevet innovation:

Se på hvilken data I har tilgængelig om jeres kunder, og find ud af hvordan I kan bruge dette i jeres nye kundeservicekoncepter.

Ved at kombinere to eller flere dataset, vil I potentielt kunne opdage tendenser og trends i den data I har, som ikke har været tydelige førhen.

Disse nye tendenser og trends kan bruges til at give nye indsigter i jeres kunders forbrug og interaktion. I vil potentielt kunne se forbrugsmønstre, der gør det muligt for jer at kontakte kunderne før problemerne opstår.

 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål og kunne tænke dig mere indsigt i, hvordan du kan optimere jeres kundeservice.

Mikkel Messer, mme@mjolner.dk, +45 60 23 53 05