Mjølners halvårlige donation går til Børnecancerfonden

Home / Uncategorized @da / Mjølners halvårlige donation går til Børnecancerfonden

Mjølners halvårlige donation går til Børnecancerfonden

Dette halvårs Mjølner-donation går til Børnecancerfonden. Hvert halve år afholder vi en afstemning blandt medarbejderne. De bestemmer altså hvem vores velgørenhedspulje går til.

Hos Mjølner er det medarbejderne der bestemmer hvem vi donerer velgørenhed til. Hvert halve år afholdes først en nomineringsrunde hvori alle medarbejdere kan nominere så mange organisationer de har lyst (tidligere vindende organisationer kan ikke nomineres igen).

Efter alle nomineringer er indsamlet, afholder vi den endelige afstemning hvori hver medarbejder har én stemme. På den måde finder vi hvert halve år en ny modtager af vores velgørenhedspulje.

Børnecancerfonden er en privat og selvstændig fond, som blev stiftet i 1995 af overlæge, dr.med., Henrik Hertz. Fondens formål er at hjælpe børn med kræft i Danmark. Det gør de ved at:

  • øge befolkningens viden om kræft hos børn
  • styrke forskning i diagnostik og behandling af kræft hos børn
  • forbedre vilkårene for de syge børn og deres familier

Overlevelsesraten for børn med kræft er forbedret med knap 20 %

Kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag hos danske børn over et år. Vi ved ikke hvorfor, børn får kræft, men vi ved, at de får andre og mere aggressive kræftsygdomme end voksne.

Overlevelsesraten for børn med kræft er heldigvis forbedret med knap 20 pct. de seneste 20 år, blandt andet fordi behandlingen er intensiveret. Konsekvensen er dog, at halvdelen af de børn, der overlever, har varige skader efter behandlingen. Der er derfor brug for særskilt forskning i børnekræft og i kvaliteten af det liv, vi helbreder børnene til, dvs. forskning i bivirkninger, senfølger og rehabilitering.

Børnecancerfonden er den enkeltorganisation, der støtter mest dansk forskning i børnekræft. Siden 1995 har fonden uddelt knap 239 millioner kroner alene til forskning og oprettet fire professorater i børnekræft som fundament for opbygningen af to stærke forskningsmiljøer. For forskning er det bedste håb, vi kan give børnene og deres familier.

Vi finansierer også projekter og aktiviteter, der direkte støtter familierne, fx rekreationsophold, forkælelseslegater og faglige udviklingsprojekter, der sikrer bedre behandling og pleje af børnene.

Samtidig oplyser vi om kræft hos børn – dels giver vi forældre og andre pårørende vigtig viden under behandlingsforløbet, dels informerer vi om børnekræft for at skubbe til berøringsangsten overfor familier med kræftsyge børn.

Du kan læse mere om Børnecancerfonden her.

 

Kilde: https://boernecancerfonden.dk/

  • tirsdag maj 29, 2018