App sikrer effektiv og sikker kommunikation mellem plejehjemspårørende og -personale

Home / App sikrer effektiv og sikker kommunikation mellem plejehjemspårørende og -personale

Project Details

Københavns Kommune

2020

Apps Det offentlige Digital Transformation End-to-end projekter Interface design Softwarekonsulenter User Experience

Mjølner Informatics har udviklet en ny app, der sikrer effektiv og sikker kommunikation mellem personale og pårørende til ældre på plejecenter via chat og opslagsfunktioner. Appen er udviklet til både Android og iOS, og den muliggør krypteret kommunikation, der stemmer overens med GDPR-lovgivningen.
Appen er egnet til alle kommuner, og den er taget i brug i Københavns Kommune som den første.

Mjølner Informatics har udviklet en app, KOMPårørende, til gavn for kommuners ansatte på plejecentre samt for de pårørende, der har ældre pårørende boende på plejecentrene.

Appen udgør en platform, der sikrer værdifuld og lettilgængelig kommunikation mellem de pårørende og medarbejderne. Appen, som er baseret på platformen KOM, indeholder to simple funktioner, nemlig chat og opslag.

Chat letter kommunikationen af plejeinformation fra pårørende til personale – og omvendt

Via chatfunktionen kan pårørende videregive vigtige budskaber til det personale, der tager sig af vedkommendes ældre pårørende. Det kunne fx være: ”Jeg er på ferie i uge 30. I denne periode er kontaktpersonen Jens Jensen.”

 

Digital opslagstavle giver hurtigt overblik til pårørende

Opslagsfunktionen gør det muligt for de pårørende, at følge med i de aktiviteter, der foregår på deres pårørendes plejecenter. De ansatte på det pågældende plejecenter kan således sætte opslag op i appen om fx tirsdagsbanko, Zumba-onsdag og eftermiddagsforedrag.

Denne slags opslag var førhen kun tilgængelige på en fysisk opslagstavle på det pågældende plejecenter, og det var dermed sværere for de pårørende at følge med i hvilke aktiviteter deres pårørende deltog i.

 

GDPR-lovgivning overholdes

Appen er ydermere GDPR sikret, hvilket vil sige at den har indbygget funktioner, blandt andet kryptering, der sikrer kommunens overholdelse af gældende persondatalovgivning.

 

Agil app-udvikling med Minimal Viable Product som testgrundlag

Appen er blevet til ved hjælp af et samarbejde mellem Københavns Kommune og Mjølner Informatics. Det startede med en workshop om krav til appen og platformen KOM. Parterne blev enige om kravspecifikationerne på en Minimal Viable Product (MVP)-version af appen, som kunne prøves af og bruges i praksis i en pilotperiode.

”Ved at produktet var ude i ’rigtige hænder’, brugte vi pilotperioden til at blive klogere på hvordan løsningen kunne give mest mulig værdi for brugerne. Samtidig fortsatte vi udviklingen af flere funktioner til løsningen. Det gav mulighed for brugerne, i dette tilfælde personalet og de pårørende, at prøve produktet af organisatorisk. En teknisk løsning som denne er nemlig ikke udelukkende teknisk – den berører arbejdsgange i personalets dagligdag, og det er derfor vigtigt, at produktet passer ind i medarbejdernes arbejdsdag og de pårørendes hverdag. Pilotperioden tester altså hele processen, ikke ’kun’ softwaren.”

– Torben Mejlvang Hagensen, Senior Solution Architect, Mjølner Informatics.

 

Enkel vedligehold og styring med KOM-platformen som fundament

Pårørende appen fungerer via platformen KOM, som ejes, driftes og hostes af Mjølner selv. Det sikrer kommunerne let vedligeholdelse og styring, også efter at løsningen er taget i brug på alle plejecentrene i en given kommune.

 

At komme hurtigt fra idé til digitalt produkt er en æressag for Mjølner

KOMPårørende appen til Københavns Kommune udgør et klassisk Mjølner projekt, der favner bredt – fra idé til digitalt produkt.

Det starter med en workshop, og under hele forløbet involveres Mjølners eksperter med kasketter som User Experience ekspert, digital designer, softwareudvikler, softwarearkitekt, projektleder og Product Owner. Mjølner har, med andre ord, alle de fornødne ekspertiser under eget tag, og processen for kommunen er dermed let, overskuelig og professionel.

The client

Københavns Kommune er Danmarks folkerigeste kommune. Den omfatter den centrale del af landets hovedstad, København, inklusive store dele af Amager, men eksklusive Frederiksberg. 1. januar 2018 havde kommunen 613.288 indbyggere. Kommunen beskæftiger i alt 40.129 ansatte og er dermed landets næststørste offentlige arbejdsgiver, kun overgået af staten.

Contact

Jacob Damm

Business Development Manager

jda@mjolner.dk, +45 29 47 42 23

Contact Jacob for more information on how we can help you

Contact Jacob