Mobil- og webapp til skovdrift: skrappe krav giver et unikt produkt

Software skaber overblik i skovbrug og giver tryghed på både købs- og salgssiden.
Home / Mobil- og webapp til skovdrift: skrappe krav giver et unikt produkt

Project Details

HedeDanmark

2021

Apps End-to-end projekter Industri Interface design Softwarekonsulenter User Experience

Skovdrift er en branche, hvor hårdt, manuelt arbejde i stigende grad bliver understøttet af teknologiske løsninger, som gør det nemmere og hurtigere at lave opmålinger og registreringer af eksempelvis mængder af træ.

Mjølner har udviklet et administrationssystem til HedeDanmarks LogStackPro-løsning, som løfter registreringsopgaven til et niveau, der lever op til både skovejernes forventninger og de skrappeste myndighedskrav i verden.

Håndtering af store mængder tømmer kræver ikke bare masser af hestekræfter, sikkerhedsudstyr og store overarme – moderne skovdrift kalder også på teknologi, som kan løfte de opgaver, der handler om at foretage opmålinger og registreringer og konvertere disse input til data.

Skovejere overalt på kloden har nemlig i stigende grad brug for at kunne skabe og bevare et overblik over, hvor mange stakke med tømmer, der ligger i skovene, hvor store de er, og hvor de konkret ligger. Desuden er det væsentligt at vide, hvilke stakke, der er opmålt, og hvilke, der mangler.

Den viden er både praktisk og nødvendig at have af mange forskellige årsager. Fælles for dem er, at de alle sammen peger på bundlinjen.

 

Teknologi skaber overblik

Skovejere verden over kan nu få gavn af HedeDanmarks nye software på tablets til at lave opmålinger af tømmerstakke. Produktet hedder LogStackPro og består af en tablet med integrerede kameraer samt en software-løsning, der ud fra billeder af stakken kan beregne mængden af træ i en stak tømmer.

Udfordringen har imidlertid været at få registreret disse data på en måde, så de efterfølgende ligger i et miljø, som relevante parter kan tilgå og få værdi ud af.

Mjølner har hjulpet HedeDanmark med dels at lave en mobil-app til registrering af de enkelte stakke og dels at udvikle et web-baseret administrationsmiljø, hvor man kan se, hvilke stakke der ligger registreret i en skov, og få et overblik over, hvilke stakke der allerede er opmålt, og hvilke der mangler. Desuden kan man tildele stakke til forskellige savværker.


Mjølner har stillet med et fuldt team bestående af eksperter inden for UX, design samt front- og back-end-udvikling og har kunnet byde ind med en erfaring, der har sikret dynamik og fremdrift i projektet.

 

Mjølner fik luft under vingerne på dette softwareprodukt, som vi havde arbejdet med noget tid forinden. De løste opgaven på bedste vis, ved at stille med et helt team, som dækkede en bred vifte af kompetencer; User Experience ekspertise, grafisk design, softwareudvikling og -arkitektur samt projektledelse af hele setuppet. God dialog samt et højt fagligt niveau hele vejen rundt, skabte et succesfuldt resultat.

– Christine Bonné Marx, IT & Digitalisation Partner, Hedeselskabet

 

LogStackPro skaber værdi i skovbunden

HD LogSystems, som er en del af HedeDanmark, har i flere år arbejdet med en tablet-løsning, og i forbindelse med en opdatering af den gamle model udnyttede HD LogSystems anledningen til at opgradere løsningen.

Kravene i moderne skovbrug er nemlig omfattende – både de krav, der handler om den fysiske virkelighed, og dem, der bliver stillet af myndighederne.

For så vidt angår de fysiske krav er det normalt, at der i forbindelse med håndtering af tømmer ikke er internetadgang. Det gælder eksempelvis i store dele af de enorme canadiske skove, men udfordringen kan lige så vel gøre sig gældende i en dansk, polsk eller tysk skov. Det er derfor afgørende, at både app’en til registrering og tabletten til opmåling kan arbejde offline.

Processen fungerer således, at en medarbejder laver den konkrete registrering eller opmåling via mobil-app eller tablet ude i en skov. Når devicet igen får internet-adgang, bliver der uploadet informationer og billeder til administrationssystemet, og efter en opmåling  bliver der automatisk genereret de rapporter, der er brug for.

Systemet sørger desuden for, at de forskellige typer information bliver tilgængelige for de rigtige personer med de rette brugerrettigheder.

 

Vi oplevede en professionel tilgang til projektledelse da vi indgik et samarbejde med Mjølner om færdigudviklingen af vores produkt, LogStackPro. Der var fuld transparens projektet igennem, og den iterative proces som Mjølner fulgte os igennem, gjorde det trygt og overskueligt. Vi er i det hele taget meget tilfredse med samarbejdet med Mjølner om vores digitale produkt, LogStackPro.

– Rune P. C. Christensen, Business Manager, HedeDanmark

 

Skrappe krav har krævet særlig ekspertise

Et af HedeDanmarks primære markeder inden for skovbrug er Tyskland, og derfor skal løsningerne, der udvikles til sektoren, leve op til tyske myndighedskrav. Og netop disse krav har givet software-udviklerne lidt af en opgave.

Udfordringen har været, at forskellige kunder har forskellige behov og ønsker til, hvad softwaren skal kunne. Men for at kunne bruges i Tyskland skal udstyret certificeres, og her er det et krav, at softwaren ikke må opdateres. Når det først er udviklet, er det “støbt” og må ikke ændres, uden at det kræver en ny certificeringsproces, som koster tid og penge.


Det har betydet, at Mjølner har skullet udvikle en kommunikationsprotokol med skabeloner, der tager højde for en lang række input-parametre, og det er vanskeligt at kombinere med brugernes forventninger til, hvilken karakter og kvalitet af data, de kan få ud i den anden ende.

Netop kommunikationsprotokollen har været projektets helt centrale nød, der skulle knækkes – og det er sket i et stærkt samarbejde mellem HedeDanmarks folk, en ekstern 3. part, som ligger inde med yderst detaljeret detailviden på området, og Mjølners skarpe team.

The client

HedeDanmark er en international handels- og servicevirksomhed inden for det grønne område med datterselskaber i store dele af verden. HD LogSystems udvikler og distribuerer løsninger til opmåling i skovdrift – herunder LogStackPro.

Contact

Lasse Skov

Business Development Manager

lsk@mjolner.dk, +4529444377

Contact Lasse for more information on how we can help you

Contact Lasse