SEGES: Fra data til forretningskritisk indsigt

Home / SEGES: Fra data til forretningskritisk indsigt

Project Details

SEGES

2016

Data Insights Digital Transformation Internet of Things

SEGES indsamler massive mængder data, der indeholder detaljerede oplysninger om alle aspekter af dansk landbrug. Ved at sammenkoble disse data på den rigtige måde kan vi åbne et stort og forretningskritisk potentiale, der kan give danske landmænd en global konkurrencefordel.

I dag er landbrug en global industri. Det udfordrer landmændene, der bliver nødt til at tilpasse deres forretning så den bliver mere rentabel og effektiv end nogensinde før. SEGES ejes af danske landmænd og de driver innovationsprocesser der skal sikre dansk landbrugs konkurrenceevne.

SEGES indsamler massive mængder data, der indeholder detaljerede oplysninger om alle aspekter af dansk landbrug. Ved at sammenkoble disse data på den rigtige måde kan vi åbne et stort og forretningskritisk potentiale, der kan give danske landmænd en global konkurrencefordel.

Udforsk dine data: En søgning på tværs af organisationen

SEGES og Mjølner gik sammen for at undersøge forretningspotentialet i SEGES’ eksisterende data, der fordeler sig i forskellige siloer på tværs af organisationen.

For de fleste organisationer er det udfordrende at skaffe et samlet og komplet overblik over eksisterende data og hvordan data indbyrdes er forbundet. Det gjaldt også for SEGES. Ved at sammensætte de rette interessenter lykkedes det, og sammen fik de gjort data til indsigt.

Den kendsgerning, at vi ikke kan give 360 graders rådgivning vedrørende en specifik bedrift eller en industriudfordring, bare fordi vi ikke ved, hvilke data vi har på tværs af organisationen, er uacceptabelt i 2016. Med Mjølners tilgang til dataudforskning og Watson Analytics var vi i stand til at komme meget langt i at overkomme denne udfordring.

– Peter Enevoldsen, Head of Department, SEGES IT

Ved at samle interessenter fra hele organisationen, stille de rigtige spørgsmål og vide, hvordan teknologien fungerer, fandt vi de forretningskritiske indsigter, vi søgte efter.

En fokuseret tilgang og brugen af Watson Analytics gjorde det muligt at visualisere og spore tendenser i dataene hurtigt.

Bare spørg!

Den eneste måde at grave de indsigter din data gemmer på frem, er, at formulere de spørgsmål du ønsker besvaret og så ellers bare begynde at spørge. Du må foretage kvalificerede gæt på, hvilke data der kan hjælpe dig med at besvare de spørgsmål du ønsker besvaret. Det en iterativ proces: Stil dit spørgsmål, justér din data og afprøv så nye osv., osv.

For at gøre processen mere konkret kan det være en fordel at begynde med at forsøge at besvare nogle af de spørgsmål som I allerede i dag har en stærk mavefornemmelse om, med fakta. Mavefornemmelsen er ofte god, men indimellem viser de sig også at være enten skæve eller direkte forkerte. En god start er altså at udfordre de grundforståelser I allerede har, men som ikke er funderet i fakta.

Ved at udforske SEGES’ eksisterende data på tværs af organisationen, involvere de rigtige interessenter og stille de rigtige spørgsmål, gjorde vi data til forretningskritiske indsigter. Indsigter, der styrker SEGES’ position som en førende landbrugsrådgiver. Et af de spørgsmål, vi fandt og besvarede, var dette:

  • Hvordan påvirker klimaet og temperaturen mælkekvaliteten?

For at besvare spørgsmålet havde vi bl.a. brug for oplysninger om mælk, geografi og vejr. Med organisatorisk og teknisk forståelse og brugen af Watson Analytics fik vi hurtigt forbundet de nødvendige data og opsat en tydelig præsentation af disse.

SEGES har nu indsigt i, hvordan klimaparametre påvirker mælkens kvalitet. Disse indsigter gør SEGES i stand til at give danske landmænd endnu bedre rådgivning og dermed hjælpe landmændene med at blive mere konkurrencestærke og levedygtige.

Plug ‘n’ Play? Vi er der ikke endnu

På trods af, hvad mange analytics/Big Data-softwareleverandører siger, er processen med at indsamle data og fintune den forsat meget manuelt.

Med SEGES gennemgik vi en typisk ETL (Extract, Transform, Load) proces. Et tæt samarbejde med interessenter var afgørende for at få data sammenkoblet korrekt, og således besvare spørgsmål på en ny og datastyret måde.

The client

I dag er landbrug en global industri. Det udfordrer landmændene, der bliver nødt til at tilpasse deres forretning så den bliver mere rentabel og effektiv end nogensinde før. SEGES ejes af danske landmænd og de driver innovationsprocesser der skal sikre dansk landbrugs konkurrenceevne.

Contact

Michael Heegaard

CSO

mhe@mjolner.dk, +45 41 95 36 10

Contact Michael for more information on how we can help you

Contact Michael