Værdiskabende usability

Workshop og prototyper med Aller Media.
Home / Værdiskabende usability

Project Details

Aller Media

2013

Digital Transformation User Experience

Aller Media ønskede at forbedre genanvendelsen af fotografier på tværs af deres mange publikationer.

Mjølner blev indkaldt til at udføre brugertests af en udviklet prototype, gennemføre innovationsworkshops med nøgleinteressenter og udforske krav til ansøgningen.

UDFORDRINGEN

Aller Media ønskede at forbedre genanvendelsen af ​​fotografier på tværs af deres mange publikationer.

Mjølner blev indkaldt til at udføre brugertests af en udviklet prototype, gennemføre innovationsworkshops med nøgleinteressenter og udforske krav til ansøgningen.

3.000.000 MAGASINER OM UGEN

Mere end 3.000.000 Aller-blade sælges hver uge, og de er fyldt med smukke billeder. Billederne i magasinerne vælges ud af tusindvis af billeder taget af Allers egne fotografer eller købt fra stock photo services.

Det betyder, at Aller bruger betydelige ressourcer på at købe og vælge de rigtige billeder til de rigtige lejligheder.

På denne baggrund startede Aller et internt projekt for at reducere udgifterne ved at øge genanvendelsen af ​​billeder på tværs af forskellige magasiner, samt prioritere brugen af ​​gratis billeder over prissatte billeder. Mjølner hjalp med at validere brugernes krav til en fotoadministrationsløsning og lette inddragelse af interessenter. Målet var at sikre organisatorisk understøttelse og udforske begrænsninger og potentielle forbedringsmuligheder.

Aller-bygningen på Kalvebod Brygge

 

INVOLVER FORSKELLIGE BRUGERE

Aller er en stor og spændende organisation med mange medarbejdere med meget forskellige baggrunde. Ved at inddrage mange forskellige brugertyper i brugerundersøgelsen opdagede vi en række potentielle designudfordringer, som vi adresserede i en usability-analyse. Med udgangspunkt i analysens resultater udførte Mjølner en innovations workshop og afleverede på baggrund heraf en rapport, der pegede på specifikke brugerbehov og krav.

AT SKABE EJERSKAB PÅ TVÆRS AF EN STOR ORGANISATION

Formålet med den samlede proces var todelt. På den ene side skulle aktiviteterne bruges til at drøfte de konkrete designudfordringer ud fra samt udforske potentielle løsninger og forbedringer af prototypen.

På den anden side hjalp det med at skabe et organisatorisk ejerskab af projektet og sikre understøttelse af ændringer i arbejdsgange, som applikationerne potentielt kunne medføre.

Deltagerne var meget positive og engagerede, hvilket skabte et godt fundament for at tænke uden for boksen og undersøge nye veje til værdiskabelse og samarbejde på tværs af organisationer.

The client

Aller Media er den førende udgiver af magasiner og aviser i Norden med en ugentlig omsætning på ca. 3,2 millioner eksemplarer. I Danmark har Aller Media en ugentlig omsætning på ca. 700.000 eksemplarer. Mere end 2 millioner ud af 5 millioner danskere læser en af Allers publikationer hver uge. Aller Media er et moderne innovativt mediehus beliggende på Havneholmen i København.