Skip to main content

ACHIEVE YOUR DIGITAL AMBITIONS

We get our clients from idea to value-creating digital products. Our diverse technical skills are our greatest asset and with over 300 experts we can definitely also help you.

Mjølner-processen

Vi sørger for, at du får et digitalt produkt

KOM SIKKERT I MÅL MED MJØLNER-PROCESSEN

Udvikling af digitale projekter og løsninger kan godt virke en smule skræmmende. For hvad skal du (og dine kollegaer) gøre? Hvad kræver det af jer? Og hvornår rammer du målstregen? 

Med Mjølner-processen får vi dig og dit digi­tale produkt sikkert i mål. Processen består af 4 trin. Den er resultatet af vores mere end 35 års erfaring med it-projekter. Vi ved, at den virker. 

Michael Heegaard

Mjølner logo

“Vi har udviklet skræddersyede digitale løsninger til kunder i mere end 35 år. Vi ved derfor, hvad der virker. Vores erfaringer er kogt ned i det, vi kalder Mjølner-processen.”

MICHAEL HEEGAARD, Senior director, Business development & partnerships, Mjølner Informatics

Trin 1:

Afklaring

Med udgangspunkt i en workshop, sæt­ter vi os ind i din idé eller nu­værende løsning. Vi får indblik i dine brugeres problemstillinger og dine forretningsmål, og vi udfordrer dig på hvad målet er. Herefter ud­arbejder vi en præsen­tation som vi gennemgår med dig. Den definerer de vig­tigste krav til produktet og gi­ver dig indsigt i dine bru­geres ud­for­dringer. Vi har nu et hånd­gri­belig artefakt, der beskriver kernevær­di­en af din digitale løsning og hvilke udfordringer den skal løse.

Trin 2:

Specifikation

Med udgangspunkt i præsenta­ti­o­nen fra trin ét, kan vi nu dyk­ke ned i hvordan vi skal lave din løsning. Vi stiller skarpt på hvad der skal løse dine brugeres udfordringer. Hvilken effekt skal din endelige digitale løs­ning skal have i den virkelige ver­den? På den måde sikrer vi, at vi løser de rigtige problemer. Når det er på plads, udvikler vi wire­frames eller en let prototype.

Trin 3:

Design

Vi definerer produktets endelige udseende, opførsel og spe­cifi­ka­tioner baseret på prototype-tests. Takket være de foregående trin er vi sikre på, at designet løser din og dine brugeres problemstilling.

Trin 4:

Udvikling

Vi bygger og tester dit færdige pro­dukt eller løsning, så du kan løse din problemstilling og skabe værdi for bru­gerne. Tillykke, du er nu gået fra idé til problemknu­sen­de digitalt pro­dukt.

DET HANDLER OM DIG – UANSET HVOR DU ER

Nogle kommer til os med en frisk idé. Andre med en forældet løsning. Hvad kommer du med? Dit svar betyder fak­tisk ikke så meget. Vi kan nemlig hjæl­pe dig, uanset hvor du er på den digi­tale rejse. 

Vores specialister er 100 meter-mes­tre i at sætte sig ind i din situation, dine brugere og din forretning. Det gør vi ved at blan­de design og kode. Mennesker og maskiner. Vi finder ud af, hvad din udfordring er, hvordan vi kan løse den, og ja, så løser vi den. 

FORRETNINGS­FORSTÅELSE, BRUGERFOKUS OG TEKNIK ER SOM BURGER, FRITTER OG COLA – UADSKILLELIGE

Nogle taler kun om forretning, andre om ren kode. Og så er der dem, der designer, så fuglene synger, men uden øje for realisme og brugerbehov. Vi blander de tre discipliner. For en tek­nisk løsning uden krog i forretningen og brugeren i centrum løser ingenting. Mjølner-processen bygger derfor på tre afgørende grundpiller:


1. Forretningsforståelse

Vi sætter os ind i din forretning med sær­ligt fokus på dine brugere og pro­cesser. Hvilken forretningsmæssig udfordring skal det digitale produkt løse?

2. Brugerfokus

Brugeren i centrum er spydspidsen for vores indsats, og det er strengt nødven­digt for at sikre løsninger, der knuser pro­blemer og til­fører håndgribelig værdi.

3. IT faglighed

Når vi kender din forretning, dit nu­vær­ende tekniske setup og den konkrete udfordring, bruger vi vores dybe tekno­logiske viden til at kode en løsning.

DIT DIGITALE PROJEKT HANDLER IKKE OM ABSTRAKTE SPECS, MEN OM, HVORDAN DU KONKRET KAN HJÆLPE DINE BRUGERE. ER DU ENIG?

End-to-end projekt for HedeDanmark

Målet var at få GRASPOR hurtigt fra idé til produkt, og som et min­dre team var tiden ikke vo­res bedste ven. Mjølner var de rette til at hjælpe os og arbej­dede tæt sammen med vores egne udviklere. Vi er meget til­fredse med den fokuserede og dedikerede indsats, der resul­terede i en launch-klar iOS og Android app.

Henrik Søgaard, R&D Manager, Ohmatex

Vi kan også hjælpe dig

Lad os tage en snak om dit næste projekt.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer

Telefon

+45 41 95 36 10

Bliv ringet op

Mjølner logo