Persondatapolitik

Politik for behandling af personoplysninger hos Mjølner Informatics A/S.
Home / Om Mjølner  / Persondatapolitik

 

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.

Vores behandling af dine personoplysninger er fair og transparent, og når vi indsamler dine personoplysninger, oplyser vi dig om, hvilke personoplysninger vi behandler og til hvilke formål.

Vi anbefaler derfor, at du læser denne persondatapolitik omhyggeligt igennem.

 1. Hvem kan du kontakte
 2. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor
 3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger
 4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til
 5. Sikkerhedsforanstaltninger
 6. Dine rettigheder
 7. Hvordan trækker du et samtykke tilbage
 8. Klage til Datatilsynet
 9. Forbehold for indhold på andre hjemmesider
 10. Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

 

 1. Hvem kan du kontakte

Mjølner Informatics A/S, CVR-nr.: 12 57 89 70, Finlandsgade 10, 8200 Aarhus N (herefter ”Mjølner Informatics”, ”vi” eller ”os”) er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70274343 eller databeskyttelse@mjolner.dk.

 

 1. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Hvis vi indsamler dine personoplysninger fra andre, fx en leverandør eller myndighed, oplyser vi dig herom senest 30 dage efter, vi har indsamlet dine personoplysninger.

 

Materiale om Mjølner Informatics

Når vi udbyder materiale på www.mjolner.dk (herefter ”E-materiale”), som du anmoder om at modtage, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • Virksomhedsnavn (hvis du oplyser os herom)
 • Stilling (hvis du oplyser herom)

 

Dine oplysninger bliver brugt til 1. at sende dig det anmodede materiale, 2. efterfølgende opfølgningskontakt til dig pr. e-mail med relevant info i forhold til det materiale du har hentet.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder efter afslutningen af den kampagne hvis E-materiale du har anmodet om.

 

Når du sender os en besked

Når du udfylder Send os en besked- formularen på vores hjemmeside, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

– Navn

– Stilling (hvis du oplyser os herom)

– Virksomhedsnavn (hvis du oplyser os herom)

– E-mail

– Din besked

Dine personoplysninger bliver i dette tilfælde brugt til at svare på din henvendelse.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil altid lægge vægt på indholdet i den meddelelse, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 

Cookies og sociale medier

Forudsat at du giver dit samtykke anvender vi cookies på vores hjemmeside med henblik på at indsamle og behandle demografiske oplysninger om din færden på vores hjemmeside for, at vi kan yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre vores produkter samt målrette den markedsføring, vi sender dig.

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som du finder her.

Vi indsamler og behandler de oplysninger som du slår op på vores sociale platforme Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram. Vi gør dig opmærksom på, at andre kan bruge, tagge eller dele dine opslag på anden vis end du måtte have tiltænkt. Ved opslag på vores sociale platforme erklærer du dig indforstået med, at vi og andre har ret og adgang til at bruge og videregive de oplysninger, du slår op på vores hjemmeside eller sociale medier.

 

Rekruttering af fastansatte

Til brug for rekruttering af fastansatte anvender vi rekrutteringssystemet, Talent Recruiter leveret af HRM Talent Solutions ApS.

Når du ansøger igennem rekrutteringssystemet, registrerer og indsamler vi dine personlige oplysninger, som du indtaster i forbindelse med din ansøgning. Dette gælder også videopræsentationer, billeder, oplysninger i CV, motiveret ansøgning, eksamenspapirer, mm.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, som du har sendt til os, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet og i den periode efterfølgende, hvor vi mener, at din ansøgning er relevant for os, men aldrig mere end 6 måneder efter afsluttet rekrutteringsprojekt på den pågældende stilling du har søgt.

 

Rekruttering af freelance konsulenter

Til brug for rekruttering af freelance konsulenter anvender vi rekrutteringssystemet, Talent Recruiter leveret af HRM Talent Solutions ApS.

Når du opretter dig igennem rekrutteringssystemet, registrerer og indsamler vi de personlige oplysninger, som du indtaster i forbindelse med din oprettelse. Dette gælder også videopræsentationer, billeder, oplysninger i CV, eksamenspapirer, mm.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, som du har sendt til os i 12 måneder. Efter 11 måneder, sender vi dig en e-mail, hvor vi spørger om du fortsat ønsker at have dine oplysninger registreret i vores freelancedatabase. Svarer du ikke eller giver du udtryk for at du ikke længere ønsker at være i vores freelancedatabase, slettes dine oplysninger efter den 12. måned.

 

Rekruttering via jobagent

Til brug for rekruttering via jobagent anvender vi rekrutteringssystemet, Talent Recruiter leveret af HRM Talent Solutions ApS.

Når du abonnerer på jobagenter via Talent Recruiter, registrerer og opbevarer vi dit navn samt e-mail med det formål at sende dig personlige e-mails med relevante ledige stillinger.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, som du har sendt til os, i 6 måneder. Herefter bliver du slettet fra vores jobagent. Ønsker du fortsat at være abonnent på vores jobagent, skal du selv gå ind og oprette dig på ny.

 

Kunde- og leverandørforhold

Når du indgår i en dialog med os, enten som potentiel kunde, eksisterende kunde eller leverandør til brug for tilbud, opsøgende salg, kontraktindgåelse eller levering af en indgået kontrakt, indsamler og registrerer vi de kontaktoplysninger, som du giver os om dig selv. Dette gør vi for at kunne kontakte dig i forbindelse med vores samarbejde. Når du bliver oprettet i vores CRM-system, modtager du en e-mail med besked herom.

 

 1. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger

Når du anmoder om at modtage E-materiale, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Når du sender os en besked, behandler vi dine personoplysninger for at kunne forfølge vores legitime interesse med henblik på at kunne svare dig, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du sender os din ansøgning samt øvrige oplysninger i forbindelse med rekruttering af fastansatte, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Når du sender os dit CV samt øvrige oplysninger i forbindelse med rekruttering af freelancere, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Når du abonnerer på vores jobagent, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis vi registrerer oplysninger om dig i forbindelse med at du sender en direkte e-mail, er det fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan tage os af din henvendelse. Retsgrundlaget for behandlinger af denne karakter er reguleret i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Når vi registrerer personoplysninger om dig i forbindelse med dig som potentiel kunde, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at forfølge vores legitime interesser, navnlig i form af salgsaktiviteter, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis vi indleder dialog om et konkret samarbejde, eller når vi leverer tjenesteydelser til dig, behandler vi dine personoplysninger, fordi behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som du er del af enten med os eller vores samarbejdspartner, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

 1. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive dine oplysninger, har vi en høj standard for behandling af personoplysninger, og vi gør en stor indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver dine oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Vi behandler således altid dine oplysninger fortroligt.

I det tilfælde hvor du har skrevet dig op i vores freelance database, vil vi videregive dine personoplysninger til relevante kunder og samarbejdspartnere med henblik på at sælge dine ydelser og kompetencer.

Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, overlader vi dine personoplysninger til følgende kategorier af leverandører og samarbejdspartnere:

 

 • Hubspot: Hubspot er den platform vi bruger til at indsamle dine personoplysninger, når du anmoder om at modtage noget af vores E-materiale eller du melder dig til et af vores events.
 • MailChimp: Vi anvender MailChimp til at sende dig den opfølgende kontakt.
 • WordPress: Vores hjemmeside kører på WordPress, og derfor er det også WordPress der i første omgang modtager og opbevarer dine personoplysninger og herefter videresender dem til Hubspot, hvis du anmoder om at modtage noget af vores E-materiale.
 • HRM Talent Solutions ApS: Drift og levering af vores rekrutteringssystem Talent Recruiter.
 • MaxCDN: Kopiering af billeder, scripts, mv. fra hjemmeside lagres på servere.
 • Vaultpress: Backup af hjemmesidens database.
 • Vi anvender følgende driftspartnere: Elbek & Vejrup og Unoeuro
 • Rekrutteringspartnere

 

 1. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dig og dine rettigheder.

Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination eller ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret, uautoriseret offentliggørelse og utilsigtet adgang.

Vi har faste procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger, og vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab foretager vi løbende backup af vores datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

Endelig er vores medarbejdere uddannet og vil løbende blive efteruddannet i håndteringen af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 

 1. Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, du har givet os.
 • Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler dine personoplysninger. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning.
 • Du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format.
 • Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.

 

Du kan læse mere om din rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på databeskyttelse@mjolner.dk.

 

 1. Hvordan trækker du et samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os på ovenstående e-mail.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage et af vores nyhedsbreve eller anden markedsføring, kan du også afmelde dette ved at skrive direkte til databeskyttelse@mjolner.dk.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det hverken lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet, hvor vi får besked om tilbagetrækningen, eller vores eventuelle behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor vi får besked herom.

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller hvis du er uenig i en afgørelse om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af os.

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

 

 1. Forbehold for indhold på andre hjemmesider

Vi kan linke til andre hjemmesider i forbindelse med henvisning til et andet produkt, fx TouchGFX eller DataForBusiness.

Hvis du følger links til andre hjemmesider, gør vi dig opmærksom på, at du i den forbindelse kommer ind på hjemmesider, som vi ikke har indflydelse på, og som ikke omfattes af denne persondatapolitik.

Vi anbefaler, at du altid gennemlæser den persondatapolitik, som måtte gælde for andre hjemmesider.

 

 1. Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder.

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.