Kenneth Guldbrandt Lausdahl

Home / Kenneth Guldbrandt Lausdahl
Mjølner afdeling

Kenneth er en del af vores konsulentafdeling.

Uddannelse

Ph.D i Software Engineering.

Professionel kæphest

Apply research and make it work.

Favorit fritidsaktivitet

Mindre udviklingsprojekter med hardware og software, der løser et konkret problem som man kan lære noget af.

Fun Fact