Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Data insights

Udnyt dine data til fulde

Unikke data insights med big data og machine learning

STYRK DIN FORRETNING

Med discipliner som Big Data, Data Mining og Machine Learning kan vi erstatte dine mave­fornemmelser med hardcore fakta. Fordi viden le­der bedre!

Virksomheder kan opnå effekti­vi­se­ring og reducerede omkost­ninger ved at udnytte de data der ligger bag deres processer.

Med Big Data, Data Mining eller Machine Learning kan du udnytte dine data på nye måder. Vil du gå fra at træffe beslutninger baseret på din mavefornemmelse til at læg­ge din tillid til reproducerbare algo­rit­mer? Kunne du tænke dig at for­bed­re din produktion eller dine pro­ces­ser med data? Vil du forstå, hvad Data Insights kan gøre for din forretning? Ja, så kan vi hjælpe dig!

Vores Data Scientists udvikler og implementerer Data Insights

Vi kan hjælpe dig hele vejen

Vores hold af Data Scientists kan hjælpe dig med suc­cesfuldt at im­plementere Data Insights i din for­retning.

Fra identificering af muligheder i dine data og udvikling af proto­typer, til udnyttelse af algoritmer i systemer og Cloud udrulning til Internet of Things apparater, kan vi klare det hele.

Vores ydelser dækker hele Data Insights-rejsen, og der­for kan vi hjælpe dig hele vejen fra idé til digi­talt pro­dukt. Fra idéfase til proto­typing og Proof of Concept, til en­de­lig teknisk implementering.

FRA DATA TIL FORRETNINGS­KRITISK INDSIGT

Data Insights kan opsamle forretningskritisk data

I dag er landbrug en global industri. Det udfordrer landmændene, der bliver nødt til at tilpasse deres for­retning så den bliver mere rentabel og effektiv end nogensinde før. SEGES indsamler massive mængder data, der indeholder detaljerede oplysninger om alle aspekter af dansk landbrug. Ved at sammenkoble disse data på den rigtige måde, åbnede vi et stort og forretningskritisk potentiale, der kan give danske landmænd en global konkurrencefordel.

Michael Heegaard Michael Heegaard

Mjølner logo

“Vi dækker alle aspekter af data­rejsen. Vi kombinerer kom­pro­misløs gravermentalitet med dybe implementerings­kom­pe­ten­cer og fokus på slutbru­ge­ren.”

MICHAEL HEEGAARD, DIRECTOR, SALES, STRATEGY & PARTNERSHIPS, Mjølner Informatics

FÅ EN 360° ANALYSE AF DIN VIRK­SOMHEDS DATA

DET KAN VI MED DATA INSIGHTS GØRE FOR DIG:


Big Data, Data Mining og Machine Learning

Algoritme­udvikling, dataoptimering og Analytics Deployment

Dataanalyse, data­visualisering og data­arkitektur

Vi kan også hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for mere information om vores Data Insights services? Giv Michael et kald.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer

Bliv ringet op

Mjølner logo