Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Apps

Agil skrædder­syning af din app – et organisk og levende produkt

“Der er en app til det…”

Det er nærmest blevet en fast vending i vores sprog. Apps har, med andre ord, slået sig fast som en af de mest populære måder både at effektivisere og øge salget for virk­som­heder verden over.

En app – eller applikation – er et stykke soft­ware, som installeres på mobile enheder som f.eks. din smartphone eller tablet. Den er elsket og nærmest blevet en uundværlig del af vores hverdag. Prøv selv at tænke din dag igennem. Alt ligefra dit vækkeur, din kalender, vejrudsigten, chat-programmet, mailboksen, indkøbsmuligheden, banken, fitness tracke­ren, osv. Alle har du lige ved hånden.

Apps er ikke noget nyt fænomen, og derfor er teknologien og den viden, der kræves til at udvikle dem, meget veludviklet og speciali­seret. Der findes forskellige typer – Native, Web og Hybrid – og ligesom med alle andre produkter, findes der også mange forskellige niveauer af kvalitet, afhængig af budget og mål.

Med nogle af Danmarks mest erfarne app-udviklere som en del af holdet, ved vi hos Mjølner hvordan vi bedst hjælper dig og din forretning med app-ambitionerne.

PROCESSEN

SÅDAN SKRÆDDER­SYER VI DIN APP


Idéudvkling af skræddersyede apps

1. IDEUDVIKLING

Den gode idé til en app op­står hos dig — inspi­reret af din hverdag. Du kommer til os med dine tanker, og sam­men optimerer vi din idé. Med dit originale kon­cept i centrum, taler vi om hvad der skal til for at rea­lisere det, så du får størst fordel af teknologien.

Grafisk fremstilling af app og funktionalitet

2. GRAFISK FREMSTILLING

Sammen med vores erfarne grafikere, gør vi din idé hånd­gribelig. Dine even­tu­elle ønsker til visuelt ud­tryk bliver taget med, når vi ud­vikler et udkast til den gra­fiske fremstilling. Bruger­ven­lighed og æstetik er her i centrum.

Appens design fastlægges

3. DESIGN­FASTLÆGGELSE

I samarbejde med dig, be­slutter vi os for det rigtige design for din app. Endelige priori­te­ringer afklares, og vi aftaler det fremadrettede udviklingsforløb nærmere. Forretnings­for­stå­else og effektivitet er nøgleord i planlæg­nin­gen.

Udvikling, programmering og test af din app

4. PROGRAMMERING OG TEST

Vores dygtige udviklere går i maskinrummet for at pro­grammere din app. Appen testes grun­digt, og indhold og funktionalitet kvalitets­sik­res. Løbende sparrer vi med dig og rappor­terer om relevante fremskridt.

VI HAR LAVET ET HAV AF INSPIRERENDE APPS

Her er et udvalg:  • Skrappe krav giver unik mobil- og webapp til skovdrift

    Mjølner har udviklet et administrationssystem til HedeDanmarks LogStackPro-løsning, som løfter registreringsopgaven til et niveau, der lever op til både skovejernes forventninger og de skrappeste myndighedskrav i verden.
  • Udvikling af banebrydende blockchainprojekt

    Mjølner er med på Concordiums pioner-rejse med udviklingen af en Android og iOS wallet app til den digitale valuta, GTU, hvormed brugeren kan sende og modtage midler, samt danne sig overblik over sine beholdninger.

  • App sikrer effektiv og sikker kommunikation

    Mjølner Informatics har udviklet en ny app, der sikrer effektiv og sikker kommunikation mellem personale og pårørende til ældre på plejecenter via chat og opslagsfunktioner. Appen er udviklet til både Android og iOS, og den muliggør krypteret kommunikation, der stemmer overens med GDPR-lovgivningen.

Spørgsmål eller mere information

Har du spørgsmål eller brug for mere information? Giv Michael et kald.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer

Bliv ringet op

Mjølner logo