Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

USER EXPERIENCE

Alle digitale produkter har slut­brugere. Husk dem!

User Experience og brugerind­dra­gelse sikrer et godt digitalt produkt

Succes med dit digitale pro­dukt

User Experience og brugerind­dra­gelse tidligt i forløbet er den bedste metode til at sikre dit digitale pro­dukts succes. Kortlægning af kun­de­rejsen er et godt sted at starte.

Din kundemålgruppe er dit vigtigste aktiv. Lad os sikre at dit næste pro­dukt bliver fantastisk – ikke bare for dig, men for dine kunder og slutbru­gere.

Kunde research sikrer et godt udgangspunkt for din digitale løsning

Det bedst muli­ge udgangs­punkt

Kunde research er den absolut bil­ligste måde at sikre, at dine pro­duk­ter adresserer relevante behov og motiva­tioner. For os er det en inte­greret del af hele produktud­vik­lings­processen – fra umiddelbar ind­sigt til endelig test.

Vi benytter en kombination af kvali­tative og kvantitative metoder som er nøje udvalgt i forhold til din virk­som­heds behov.

Det hele handler jo om at vi skal give dig og dit produkt det bedst mulige udgangspunkt.

Processerne


Wire-framing

Strukturer data og information

User Research

Forstå brugeren og domænet

UX-workshop

Få indsigter og definer projektets udfordringer

Interaction Design

Test bruger-flows via fremstilling af prototyper

Stærkere som et hold

Vi hjælper, evaluerer og brainstormer sammen

Agil design proces

Tydelig kommunikation giver de bedste resultater

Eksperter i Customer Journey, Wireframe og bruger­inddragelse

Mjølner logo

“Med metoder som Customer Journey, Wireframe og bruger­inddragelse sikrer vi at din ud­viklingsproces har et brugercen­treret fokus fra start.”

AGNETE HORUP, Senior User Experience Consultant, Mjølner Informatics

Mød holdet

BRUGERVENLIG FJERNSTYRING AF VELUX VINDUER

User Experience og research til VELUX fjernbetjeningsløsning

Med interviews, observation og personaer satte VELUX og Mjølner brugeren i centrum for en komplet makeover af VELUX’ fjern­betjening til deres ovenlysvinduer. Resultatet blev en touch-baseret enhed i et lækkert design og med en intuitiv brugergrænseflade. Fjernbetjeningen bruges i dag af VELUX-kunder i hele verden.

MED VORES USER EXPERIENCE SERVICE FÅR DU:


Customer Journeys, Service Blueprints, Wireframes og andre gennemtestede metoder.

Brugerinddragelse med interviews, observation, surveys, test og evaluering.

Specifikke slutbrugerkrav der i særlig grad tager højde for de forretnings­mæssige perspektiver af dit udvik­lings­arbejde.

Spørgsmål eller mere information

Har du spørgsmål eller brug for mere information om vores User Experience services? Giv Agnete et kald.

Agnete Horup

Senior User Experience Specialist

Bliv ringet op

Mjølner logo