Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Digital transformation

Vi forvandler forretningsidéer til værdifulde produkter

Mjølner Informatics er eksperter i digital transfor­ma­tion

Digitalisering er på alles læber

Vi er eksperter i digital transfor­ma­tion og kan få dit digi­taliserings­pro­jekt sikkert i mål.

Digital transformation og innova­tion er dit bedste kort, når du vil vinde nye markedsandele og lang­tidssikre din eksisterende forret­ning. Teknologien og digitalise­rin­gen udvikler sig meget hurtigt, og det giver dig dag for dag nye mulig­heder for at styrke din forretning og skabe nye ydelser og produkter.

På den måde, kan du imødekomme morgendagens kun­de­behov. Det kan være svært at navigere rundt i de digi­tale mu­lig­heder på marke­det, men det er vi, med en bred vif­te af kompetencer, rigtig gode til.

Få hjælp med digitalisering og digital transformation

hurtigt fra idé til digitalt produkt

Med en pragmatisk tilgang til digi­ta­lisering og digital transformation, hjælper vi din virksomhed med at kom­me foran konkurrenterne. Vo­res agile tilgang, dybe tek­nologiske indsigt og involvering af dine inter­es­senter får os hurtigt fra idé til digitalt produkt.

Overordnet set handler digitalise­rin­gen om, at genbe­søge måden hvor­på dine kunder interagerer med din virksomhed, samt om at få mest ud af kombinationen mellem det du allerede har og det du kan opnå. På den måde kan vi gøre et ellers kom­plekst digitaliserings­projekt meget konkret.

Skræddersyede digitale løsninger og digitaliseringsprojekter Skræddersyede digitale løsninger og digitaliseringsprojekter

Mjølner logo

“Vi skræddersyer projekter til de specifikke behov vores kun­der har, men vi leverer også færdigt pakketerede løsninger.”

AGNETE HORUP, Senior User Experience Consultant, Mjølner Informatics

DET KAN VI GØRE FOR DIG MED DIGITAL TRANSFORMATION:


Concept design i den digitale transformation

CONCEPT DESIGN

Hands-on hackathon gør at du hurtigt kommer videre med digitaliseringen

HANDS-ON HACKATHON

Co-creation i dit digitaliseringsprojekt

CO-CREATION

Energinet Energinet

SORT BÆLTE I DIGITALISERING AF DEN GRØNNE OMSTILLING

Mjølner samarbejder med Energinet på en omfattende rammeaftale. Her er fokus på at udvikle software og bygge IT-arkitektur, der sikrer, at elnettet er stærkt nok til at understøtte omstillingen af Danmark til 100 % vedvarende energi.

Det er en kæmpe opgave, som ikke kun kræver nogle af landets dygtigste specialister. Det kræver et pålideligt leveranceapparat, som sikrer fleksibilitet og fremskridt.

VI KAN OGSÅ HJÆLPE DIG

Har du spørgsmål eller brug for mere information? Giv Agnete et kald!

Agnete Horup

Senior User Experience Consultant

Bliv ringet op

Mjølner logo