Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Internet of Things

Internet of Things gør alt fra maskiner til lagerlister intelligente og forbundne

Digitale løsninger med Internet of Things (IoT) teknologi

Forretnings­frem­mende fordele

43 milliarder forbundne enheder i 2023. Vi får dem til at arbejde for din forretning.

Med Internet of Things kan vi lave alt fra maskiner til la­ger­lister intel­ligente og forbundne.

Produkter som fortæller dig, hvor­når de skal til service. En behold­ning, der fylder sig selv op, eller en ser­vice, der korrigerer sig selv i for­hold til realtidsdata.

Ved at for­binde dine apparater, ydelser og data med Cloud-tekno­logi kan du igangsætte mange forskellige forretnings­frem­mende fordele. Udfordringen er at vide, hvor du skal foku­sere din indsats, og hvordan du realiserer den.

Vi skaber løsninger der kommunikerer med sensorer og apparater med IoT-teknologi

Et bredt fænomen

Internet of Things er et bredt fæno­men. Faktisk kan alt, som kan pro­du­cere eller modtage data, katego­riseres under udtrykket ’Things’.

Fra vores perspektiv betyder Internet of Things, at vi ska­ber sys­te­mer, hvori vi kan styre kommu­ni­kation mel­lem sensorer og appa­ra­ter. Vi kan opsamle og behandle data samt præsentere data på linje med dine eksisterende forretningsløsninger. Vi trækker på vores Internet of Things, softwareudvikling, Data Insights og Cloud-kom­pe­tencer.

Vi forstår, hvad der skal til for at in­te­grere software på tværs af for­skellige hardware-platforme. Og vi ved, hvor­dan man sikrer brugbar­heden af hvert individuelle appa­rat. Dine forretningsmål, kunder og brugere er hele tiden i fokus.

Internet of Things til industrihardware og software applikationer Internet of Things til industrihardware og software applikationer

Mjølner logo

“Med Internet of Things kan vi løse forretningsudfordringer fra A til Å. Fra industrihardware, som sender data, til UX, de­sign og software-applikationer. En vigtig pointe er at have de store planer for øje, men tage skridt­ene mod målet – ét af gangen.”

MICHAEL HEEGAARD, SENIOR DIRECTOR, BUSINESS DEVELOPMENT & PARTNERSHIPS, MJØLNER INFORMATICS

KOM GODT FRA START MED KLARE RAMMER FOR DIT INTERNET OF THINGS-PROJEKT

Få vores GRATIS Internet of Things Business Case Template.
Internet of Things Business Case Template

MED VORES INTERNET OF THINGS FÅR DU ALTID:


Systemudvikling, systemevaluering og systemintegration.

Design og implementering af data­samlinger fra dine eksisterende enheder.

Integration af datasamlinger og dine mange enheder.

Spørgsmål eller mere information

Har du spørgsmål eller brug for mere information om vores Internet of Things services? Giv Michael et kald.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer

Bliv ringet op

Mjølner logo