Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

VIRTUAL, AUGMENTED OG MIXED REALITY

Skab nye digitale arbejdsgange med virtuel, augmented og mixed reality

Store muligheder med brug af VR, AR og MR til produktudvikling

store potentialer

Hype-kurven er knækket, og virtual, augmented og mi­xed reality er for alvor klar til at trække i arbejdstø­jet.

Virtual (VR), augmented (AR) og mi­xed reality (MR) har ef­terhånden mange år på bagen, særligt i spil- og un­der­holdningsindustrien. Med vigtige erfaringer i baga­gen er tek­nologierne nu modnet, de har over­levet rejsen over hype-kurven og er stille og roligt ved at lande med beg­ge ben på jorden igen.

Det er en god nyhed, særligt for in­dustrien, hvor der ef­terhånden og­så er solide use cases at finde in­spi­ration i. Der er nemlig store po­ten­tialer i den nye teknologi i en forretningskontekst.

Særligt produktudvikling, træning og support og messe- og præsen­ta­tionsområdet er der store mu­lig­heder i.

Skab nye digitale arbejdsgange med brug af Virtual og Augmented reality

NYE DIGITALE ARBEJDSGANGE

Med VR kan du skabe et komplet vir­tuelt rum, som du har fuld kontrol over. AR giver jer mulighed for at be­rige virkeligheden med virtuelle elementer og med MR kan disse ele­menter forankres og blive in­ter­agerbare.

Du får dermed mulighed for, at ska­be nye digitale ar­bejds­gange der kommer din forretning til gode.

PRODUKTUDVIKLING MED VR:

FEJL TIDLIGT, FEJL BILLIGT – GENTAG OG FÅ DIT PRODUKT PÅ MARKEDET HURTIGERE


Opstart af produktudvikling med Virtual Reality

1. OPSTART

Skaf en 3D-model af dit nye produkt, de­finér animationer og lyde og skab en in­ter­aktiv dis­play prototype. Du sætter det nemt op med SEIDR, som du finder gra­tis i Unity Asset Store.

Invitér testpersoner ind i dit virtuelle testmiljø

2. TESTPERSONER

Find de interessenter du skal bruge til at vali­dere og teste dit produkt. Lokalitet er ikke en forhindring. Du skal blot invi­tere dem ind i dit virtuelle miljø.

Vælg scene og omgivelse i SEIDRs omgivelsesbibliotek

3. VÆLG SCENE

Vælg en omgivelse fra SEIDRs om­gi­vel­ses­bib­liotek, der passer til dit produkts brugskon­tekst.

Brug vr-briller og upload 3D-model til VR-platformen

4. UPLOAD

Upload din 3D-model til vr-platformen SEIDR, tag dine vr-briller på og start op­levelsen.

Brug VR til imitere den fysiske produktoplevelse

5. INTERAKTION

Med et klikbart display-lag på dit virtu­elle pro­dukt kommer du så tæt på den fysiske pro­dukt­oplevelse som muligt. Der er interaktion mel­lem model, miljø og det interaktive display.

Nem indsamling af feedback til produktiteration

6. FEEDBACK

Indsaml feedback og kom i gang med arbejdet på din næste produktiteration. Gentag indtil du når et produkt, der er værd at starte din pro­duk­tionslinje op for.

BYG DIT EGET VR-TESTMILJØ MED SEIDR

Spørgsmål eller mere information

Har du spørgsmål eller brug for mere information om vores AR, VR og MR services? Giv Henrik et kald.

Henrik Goul

Senior User Experience Consultant

Bliv ringet op

Mjølner logo