Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

STMicroelectronics

Demoløsning viser fordelene ved dual-core teknologi

Mjølner hjælper mikrochip-gigant STMicroelectronics

STMicroelectronics (også kaldet ST) er en af verdens førende ak­tører inden for halvlederfremstilling. ST har en af branchens bre­deste produktporte­føl­jer, og blandt dens styrker er en eks­pertise inden for chips ved hjælp af dual- og multi-core teknologi. I tæt samarbejde med ST skabte Mjølner en innovativ demo for at frem­hæve for­delene ved dual-core teknologi. Ved at udvikle de­mo­en som et spil, kørende på STM32H747I Discovery kit, gjorde vi det nemmere at forbedre fordelene og nå ud til målgruppen.

Branche:

Manufacturing

Vi leverede:

Softwarekonsulenter

Teknologi:

Digital transformation, Embedded GUI development, Embedded user interface development, Interface design, Internet of things, User experience

STMicroelectronics kom til Mjølner med en udfordring. Deres STM32H747XIH6-chip med dual-core teknologi havde været på markedet i nogle år, men de havde brug for at gøre for­delene mere forståelige for deres kunder. De ønskede en demo, der ville vise mulig­hederne og værdien af deres dual-core, STM32H7-tek­nologi. Dual-core gør det muligt at reducere behandlingstiden ved at udføre opgaver paral­lelt.

Udfordringen var dog at udvikle en enkel løs­ning til at formidle fordelene ved dual-core teknologien. En løsning, der viser kunderne, hvordan de kan udnytte to kerner til at udføre flere opgaver samtidigt.

En af Mjølners ekspertiser er implementering og brug af STs softwareværktøj TouchGFX på hardware og udnyttelse af Machine Learning teknologi på embedded enheder. Efter­hånden som projektet udviklede sig, blev det hurtigt tydeligt, at Machine Learning ville være en grundlæggende del af projektet.

Et team af Mjølners specialister sikrede effektive arbejds­gange

En af grundene til, at ST valgte Mjølner til op­gaven, var deres i forvejen omfattende sam­arbejdshistorik. Mjølners agilitet og eksper­tise inden for Machine Learning var også stær­ke faktorer.

Seks af Mjølners specialister arbejdede på projektet i tæt dialog med ST. Teamet bestod af to konsulenter indenfor UX og UI, en Em­bed­ded Architect, to Embedded Developers og en Machine Learning Specialist.

Med alle specialisterne in-house var proces­sen effektiv, nem og ligetil. Samarbejdet mel­lem ST og Mjølner resulterede i en impone­ren­de demonstration af virksomhedernes fær­dig­heder og processor kapaciteten i dual-core STM32H7 MCU.

“Mjølner har været en væsentlig samarbejdspartner for os i dette projekt. Kombinationen af deres ekspertise inden for embedded software, Machine Learning og grafiske bruger­grænseflader var lige, hvad vi havde brug for for at bygge en applikation, der bedst viser potentialet i vores dual-core chips.”

Frédéric Le Cam, Marketing Product Line Manager for STM32H7-serien hos STMicroelectronics

Innovativ løsning med Machine Lear­ning og grafik

Teamet skulle tænke innovativt og ud af bok­sen for at komme med en brugbar idé. Det stod dog hurtigt klart, at Machine Learning skulle spille en væsentlig rolle i projektet.

I demoen er Machine Learning-algoritmen implementeret til at køre på begge kerner (STM32H747XIH6). Grafikken kører på den anden side altid på kerne A (Cortex®-M7). Med Machine Learning-algoritmen kørende på kerne B (Cortex®-M4), sikrer den, at applika­tionen (i dette tilfælde spillet) kører problem­frit. Fordelen ved denne opdeling er, at det ikke er nødvendigt at dele ressourcer, når grafik og Machine Learning-algoritmen kører samtidigt på deres respektive kerner (Cor­tex®-­M7).

Ved at opdele grafikken og Machine Learning-algoritmen er resultatet to væsentlige for­dele: ‘Separation of Concerns’ og ‘Workload Distribution’.

At komme hurtigt fra idé til slutprodukt er en æressag for Mjølner

I starten af projektet blev hovedkrav og funk­tioner til demoen defineret og godkendt i en fælles workshop. Målet var effektivt at bringe en færdig demo på markedet.

Projektgruppen sikrede en nem og flydende proces. Med alle specialister in-house kunne Mjølner nemt modificere holdet med de rette kompetencer løbende. Dette sikrede et jævnt og bæredygtigt flow i projektet.

Der blev afholdt statusmøder med ST for at sikre en fælles afstemning af mål, samt løbende godkendelse af design og features i demoen. Projektet forløb problemfrit, til tiden og inden for budgettet.

En af hovedårsagerne til projektets succes var kombinationen af ​​specialister. Særligt ekspertisen inden for UX og grafik kombineret med Machine Learning Specialisten sikrede, at alle dele af projektet kom sammen effektivt og efter behov.

I denne video viser vores Senior Embedded Architect, Bent Bisballe Nyeng, en demo af det omtalte spil, som illustrerer funktionerne i en dual-core chip:

Om kunden

STMicroelectronics er 48.000 skabere og udviklere af halvleder­tekno­logier, der arbejder sammen med kunder og partnere om at designe og byg­ge pro­dukter, løsninger og økosystemer, der adresserer deres ud­for­dringer og mu­lig­heder og behovet for at understøtte en mere bære­dygtig verden. STs tek­nologier muliggør smartere mobilitet, mere ef­fek­tiv strøm- og energistyring og bred udbredelse af Internet of Things og tilslutningsmuligheder. Virk­somheden er forpligtet til at blive CO2-neutral i 2027.

Flere referencer fra ManufacturingSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Lasse Skov

Business Development Manager

Bliv ringet op

Mjølner logo