Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Carlsberg

Temperaturmåling af Carlsberg øl via Internet of Things

Et ‘Proof of Concept’-projekt for at belyse Carlsbergs muligheder med Internet of Things-platformen

Carlsbergs udfordring var at finde ud af, om de kunne optimere deres drift­processer, minimere tab og lave en omkostnings­ef­fek­tiv case via en Internet of Things (IoT) platform. IBM, Arrow og Mjølner Informatics gik sam­men for at skabe en såkaldt ‘Proof of Concept’ (PoC) som ville belyse for­delene og mulighederne i en Internet of Things-platform for Carlsberg. Blandt flere idéer var et Internet of Things set-up der sikrer at øltempera­turerne i Parken er på det optimale niveau.

Branche:

Manufacturing

Vi leverede:

Softwarekonsulenter

Teknologi:

Digital transformation, Internet of things

Udfordringen

Carlsbergs udfordring var at finde ud af, om de kunne optimere deres driftprocesser, mini­mere tab og lave en omkostningseffektiv case via en Internet of Things (IoT) platform.

IBM, Arrow og Mjølner Informatics gik sam­men for at skabe en såkaldt ‘Proof of Concept’ (PoC) som ville belyse fordelene og mulig­hederne i en Internet of Things-platform for Carlsberg.

Løsningen

For at kunne inspicere Carlsbergs udstyr og gøre det muligt at fremlægge en række PoC projektforslag, besøgte IBM, Arrow og Mjølner-konsortiet Carlsbergs ølterminal i Taa­strup.

Efterfølgende havde konsortiet en idé-ses­sion, hvor de fandt på mange forskellige pro­jekteridéer, der var omkostningseffektive og realistiske for Carlsberg at implementere.

Hvis øl ved en fejl bliver opbevaret ved for høje temperaturer (ved køler nedbrug eller an­dre fejl i udstyr), kan produktkvaliteten blive på­virket. Som følge heraf skal øllen, under de fleste omstændigheder, smides ud.

En af konsortiets idéer var et Internet of Things-projekt hvor øltemperaturer i store tanke i fodboldstadionet Parken, skulle måles og overvåges.

For Carlsberg var projektet en god Business Case fordi konstant overvågning af deres øls temperaturer, reducerer risikoen for at øllen bliver dårlig. Hvis Carlsberg ved en fejl lagrer øllen ved for høje temperaturer i et lille stykke tid, bliver øllen dårlig og de bliver nødt til at smide det ud – et unødigt spild, hvis Carlsberg udnytter en Internet of Things-platform for at forhindre det.

Måling og overvågning af øltemperaturer er god forretning.

‘Proof of Concept’

Konsortiet og Carlsberg havde nu et specifikt projekt de skulle gøre til en ren teknisk ‘Proof of Concept’ (PoC).

Mjølners hold, bestående af tre udviklere, ar­bejdede på projektet fra vores hovedkontor i Aarhus mens de løbende koordinerede med Arrow. Mjølner satte rammen for det hard­ware som Arrow udviklede. IBM leverede plat­for­men Bluemix, anvendt til projektet for at kun­ne modtage data fra hardwaren.

Mjølners Bluemix hold (specifikke udviklere som har erfaring med plat­formen) arbejdede på projektet, og de udviklede Cloud-appli­ka­tionen fra både backend og frontend.

Mjølners softwarearkitekt på projektet sam­lede alle brikkerne, så at sige, i samarbejdet. Han indsamlede en forståelse for de tekniske og praktiske installationer hos Carlsberg; hvordan matcher man Arrows hardware med de data der er til rådighed, kan hardware placeres hvor vi gerne vil have det pla­ceret, og så videre.

Arrows Internet of Things løsningsarkitekt designede og byggede den nødvendige hard­ware til PoC’en, inklusiv temperaturmåler, GSM modem til at sende data til skyen, GPS tracking og et backup batteri i tilfælde af strømnedbrud.

“Dette IoT projekt har åbnet vores øjne for nye muligheder i forhold til drift og strømlining.”

Rasmus Kehlet, Head of Technical Service, Carlsberg Danmark

cloud baseret platform

Umiddelbart efter konsortiet konkluderede deres PoC arbejde, satte de sensorer på øl­tankene i Parken og fremviste de indkomne data til Carlsberg.

I denne PoC kommer data (temperaturer) ind via Watson Internet of Things til Bluemix platformen fra sensorerne på øltankene. En database (Bluemix) gemmer dataene. Back­enden analyserer dataene og kalkulerer om der er en alarm situation. Data bliver klargjort til visualisering i frontenden.

IBM’s Bluemix er en Cloud platform der gør det meget lettere for Mjølners udviklere at skabe dette set-up end hvis de skulle lave det hele fra bunden. Det inkluderer adskillige API’er (Application Programming Interfaces), det vil sige, måder hvorpå udvikleren let kan inte­grere det hun vil. Det er værdien af Bluemix. Det er til rådighed og klar til at blive brugt i udviklerens applikation.

I denne PoC betyder Cloud at konsortiet kan skabe projektet uden at samarbejde med Carlsbergs it afdeling. Systemet kører ikke på en maskine i Carlsbergs faciliteter, men i ste­det i skyen. Det er en af Clouds største revo­lutioner.

Tilføjet værdi

Værdien af PoC’en for Carlsberg ligger i redu­cering af tab og optimering af drift. IBM, Arrow og Mjølner-konsortiet har vist Carlsberg at projektet er muligt, omkost­nings­effektivt og at det kan lade sig gøre via en Internet of Things-platform.

Den tekniske udvikling af PoC’en er en succes, og installationerne fungerer som tilsigtet – sensorerne reagerer og sender data.

Det interessante spørgsmål er nu: hvad er næste skridt? Hvad vil Carlsberg bruge denne nye åbning af muligheder via en Internet of Things-platform til? Mulighederne synes uendelige.

Om kunden

Carlsberg Group er det fjerde største bryggeri Group i verden. Det er stiftet og har hovedkvarter i København.

Virksomhedens flagskibmærke er Carlsberg øl, men brygger også Tuborg, Kronenbourg, Somersby cider, Ruslands bestseller Baltika, Belgiske Grimbergen abbey øl og mere end 500 lokale øl. Carlsberg be­skæf­tiger omkring 45.000 mennesker.

Flere referencer fra Manu­facturingSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer

Bliv ringet op

Mjølner logo