Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Københavns Kommune

App sikrer effektiv og sikker kommunikation mellem pleje­hjems­pårørende og -personale

Mjølner Informatics har udviklet en ny app, der sikrer effektiv og sikker kom­munikation mellem personale og på­rørende til ældre på plejecenter via chat og opslags­funktioner. Appen er udviklet til både Android og iOS, og den muliggør krypteret kommuni­ka­tion, der stemmer overens med GDPR-lovgivningen. Appen er egnet til alle kommuner, og den er taget i brug i Københavns Kommune som den første.

Branche:

Andre

Vi leverede:

Softwarekonsulenter, End-to-end projekter

Teknologi:

Apps, Digital transformation, Interface design, User experience

Mjølner Informatics har udviklet en app, KOMPårørende, til gavn for kommuners an­satte på plejecentre samt for de pårørende, der har ældre pårørende boende på pleje­centrene.

Appen udgør en platform, der sikrer værdifuld og lettilgængelig kommunikation mellem de pårørende og medarbejderne. Appen, som er baseret på platformen KOM, indeholder to simple funktioner, nemlig chat og opslag.

Chat letter kommunika­tionen af pleje­informa­tion fra pårørende til perso­nale – og omvendt

Via chatfunktionen kan pårørende videregive vigtige budskaber til det personale, der tager sig af vedkommendes ældre pårørende. Det kunne fx være: ”Jeg er på ferie i uge 30. I denne periode er kontaktpersonen Jens Jensen.”

Digital opslagstavle giver hurtigt over­blik til pårørende

Opslagsfunktionen gør det muligt for de på­rørende, at følge med i de aktiviteter, der fore­går på deres pårørendes plejecenter. De an­satte på det pågæld­ende plejecenter kan så­ledes sætte opslag op i appen om fx tirsdags­banko, Zumba-onsdag og eftermiddags­fore­drag.

Denne slags opslag var førhen kun tilgænge­lige på en fysisk opslagstavle på det pågæld­ende plejecenter, og det var dermed sværere for de pårørende at følge med i hvilke akti­viteter deres pårørende deltog i.

GDPR-lovgivning over­holdes

Appen er ydermere GDPR sikret, hvilket vil sige at den har indbygget funktioner, blandt andet kryptering, der sikrer kommunens overholdelse af gældende persondata­lovgivning.

Agil app-udvikling med Minimal Viable Product som testgrundlag

Appen er blevet til ved hjælp af et samarbejde mellem Københavns Kommune og Mjølner Informatics. Det startede med en workshop om krav til appen og platformen KOM. Parter­ne blev enige om kravspecifikationerne på en Minimal Viable Product (MVP)-version af app­en, som kunne prøves af og bruges i praksis i en pilotperiode.

“Ved at produktet var ude i ’rig­tige hænder’, brugte vi pilot­perioden til at blive klogere på hvordan løsningen kunne give mest mulig værdi for brugerne. Samtidig fortsatte vi udviklin­gen af flere funktioner til løs­nin­gen. Det gav mulighed for brugerne, i dette tilfælde per­sonalet og de pårørende, at prø­ve produktet af organisatorisk.

En teknisk løsning som denne er nemlig ikke udelukkende tek­nisk – den berører arbejds­gange i per­sonalets dagligdag, og det er derfor vigtigt, at pro­duktet passer ind i medarbejdernes arbejdsdag og de pårøren­des hverdag. Pilotperioden tester altså hele processen, ikke ’kun’ softwaren.”

Torben Mejlvang Hagensen, Senior Solution Architect, Mjølner Informatics

Enkel vedligehold og sty­ring med KOM-plat­formen som fundament

Pårørende appen fungerer via platformen KOM, som ejes, driftes og hostes af Mjølner selv. Det sikrer kommunerne let vedligehol­delse og styring, også efter at løsningen er taget i brug på alle plejecentrene i en given kommune.

At komme hurtigt fra idé til digitalt produkt er en æressag for Mjølner

KOMPårørende appen til Københavns Kommune udgør et klassisk Mjølner projekt, der favner bredt – fra idé til digitalt produkt.

Det starter med en workshop, og under hele forløbet involveres Mjølners eksperter med kasketter som User Experience ekspert, digital designer, softwareudvikler, software­arkitekt, projektleder og Product Owner. Mjølner har, med andre ord, alle de fornødne ekspertiser under eget tag, og processen for kommunen er dermed let, overskuelig og professionel.

Om kunden

Københavns Kommune er Danmarks folkerigeste kommune. Den om­fat­ter den centrale del af landets hovedstad, København, inklusive store dele af Amager, men eksklusive Frederiks­berg. 1. januar 2018 havde kom­munen 613.288 indbyggere. Kommunen be­skæf­tiger i alt 40.129 an­satte og er dermed landets næststørste offent­lige arbejdsgiver, kun over­gået af staten.

Flere referencerSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Jacob Damm

Business Development Manager

Bliv ringet op

Mjølner logo