Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Concordium

Mjølner er med i udviklingen af banebrydende blockchainprojekt

Den danskudviklede blockchain­proto­kol Concordium har netop lance­ret deres blockchain, der gør det mu­ligt at indgå kom­pli­cerede kontrak­ter og over­føre store beløb uden mæglere, advo­kater, bankfolk og andre tredje­parter. Mjølner er med på Concordiums pioner-rejse med udvik­lingen af en Android og iOS wallet app til den digi­tale valuta, GTU, hvor­med brugeren kan sende og modtage mid­ler, samt danne sig over­blik over sine behold­ninger.

Branche:

Finance & Retail

Vi leverede:

Softwarekonsulenter

Teknologi:

Apps, Digital transformation, Interface design, User experience

Baggrund

Den danskudviklede blockchainprotokol Concordium, med Lars Seier Christensen og Lone Fønss Schrøder i spidsen, har netop lanceret deres blockchain, der gør det muligt at indgå komplicerede kontrakter og overføre store beløb uden mæglere, advokater, bank­folk og andre tredjeparter.

En af Concordiums vigtigste visioner er at skabe et teknisk og organisatorisk setup, der kan opfylde lovgivningsmæssige krav, her­under dem, der er relateret til ‘Know Your Customer’ (KYC) og ’Anti-Money Laundering’ (AML). Selvom alle transaktioner kan udføres anonymt, vil de være bundet i en identitet, der er sikret via en såkaldt identitetsudbyder. I tilfælde af en juridisk efterforskning kan denne identitet afsløres.

Mjølner er med på Concordiums pioner-rejse med udviklingen af en Android og iOS wallet app til den digitale valuta, GTU, hvormed brugeren kan sende og modtage midler, samt danne sig overblik over sine beholdninger.

“Mjølner har været en meget pålidelig og teknisk dygtig part­ner for os i udviklingsprocessen. Vi sætter høje standarder for os selv og forventer det samme af vores part­nere. Mjølner har be­stemt levet op til disse forvent­ninger og bevist, at de var det rigtige valg for os.”

Torben Pryds Pedersen, Chief Technology Officer hos Concordium

Non profit-organisationen Concordium Foundation er baseret i Schweiz, men det meste af udviklingen finder sted i Concordium i Aarhus.

Fem af Mjølners mobiludviklere og én UX kon­sulent har arbejdet på app-projektet i tæt dialog med Concordiums team på Aarhus Universitet.

Concordium kørte en række testnet i løbet af 2020, inklusive de foreløbige versioner af deres Wallet app, der er udviklet af Mjølner. I 2021 lancerede de deres blockchain.

“Det var virkelig interessant at arbejde med projektet, blandt andet på grund af de nye tekno­logier, der var involveret, samt en ny mere effektiv og vedlige­holdelsesvenlig arkitektur. Det var meget spændende at lære mere om hvordan blockchain fungerer. Det er et område vi efterhånden beskæftiger os en del med på Mjølner.”

Jens Vesti, Senior Software Architect fra Mjølner Informatics

Om kunden

Concordium er en videnskabsbaseret proof-of-stake blockchain op­rettet med henblik på forretnings­appli­ka­tioner. Det er den første blockchain med identifikation indbygget i proto­kollen, der lever op til lovgivnings­mæssige krav, samtidig med at den leverer en brugervenlig platform, der kan håndtere smarte kontrakter.

Concordium er udviklet af fagfolk med global erfaring inden for flere sek­to­rer og i samarbejde med Concordium Blockchain Research Center Aarhus (COBRA) ved Aarhus University og Swiss Federal Institute of Technology (ETH). Netværket vil i sidste ende være fuldt decen­trali­seret, koden open source og videreudvikling gen­nem en avanceret styrings­meka­nisme.

Flere referencer fra Finance & RetailSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Peter Skorkjær Rickers

Client Executive

Bliv ringet op

Mjølner logo