Blockchain skal sikre grøn el i europæernes stikkontakter

Blockchain sikrer grøn oprindelsesgaranti på hver enkelt watt-time.
Home / Blockchain skal sikre grøn el i europæernes stikkontakter

Project Details

Energinet DataHub

2020

Data Insights Det offentlige Digital Transformation Forsyning Freelance Interface design Softwarekonsulenter User Experience

Den stigende bevidsthed om grøn omstilling, særligt hos danske el-forbrugere, er ikke til at tage fejl af. Energinet har sat sig for at stille den garanti i Danmark, som ingen andre endnu kan: En oprindelsesgaranti for hver enkelt watt-time.

Projektet bygger på måledata fra Energinets DataHub, og sammen med udviklere fra Energinet har en Digital Designer, en UX’er og en softwareudvikler fra Mjølner skabt det første Proof of Concept for en open source blockchain-platform til formålet. Systemet kalder de ElOprindelse.

Med blockchain-teknologi vil Energinet give el-forbrugere et grønt valg. Målet er at sikre en differentiering mellem grøn og sort energi hele vejen fra energiens oprindelse, gennem det komplekse energinetværk, til de danske stikkontakter. Det håber Energinet kan blive en model, som kan inspirere i hele Europa.

For hvad nytter omstillingen til el-biler egentlig, hvis strømmen er sort?

Blockchain sikrer grøn oprindelsesgaranti på hver enkelt watt-time

Den stigende bevidsthed om grøn omstilling, særligt hos danske el-forbrugere, er ikke til at tage fejl af. Energinet har sat sig for at stille den garanti i Danmark, som ingen andre endnu kan: En oprindelsesgaranti for hver enkelt watt-time.

Projektet bygger på måledata fra Energinets DataHub, og sammen med udviklere fra Energinet har en Digital Designer, en UX’er og en softwareudvikler fra Mjølner skabt det første Proof of Concept for en open source blockchain-platform til formålet. Systemet kalder de ElOprindelse.

Energinets ElOprindelse-projekt stiller Proof of Concept for, at blockchains informationssikkerhedsfordele kan bruges til at skabe oprindelsesgarantier på watt-timeniveau. Med blockchain-teknologi følger den nødvendige energikildeinformation den enkelte watt-time hele vejen fra producent til forbruger.

Open-source dataløsning til et bæredygtigt europæisk el-marked

Energinet er en selvstændig statslig virksomhed, som opretholder og understøtter drift og udvikling af elmarkedet, herunder oprindelsesgarantier for el.

Med ElOprindelse som time-certifikater tages oprindelsesgarantierne til et nyt niveau. Målet med ElOprindelse, er at stille en åben platform til rådighed for virksomheder, organisationer og andre parter, som kan se værdi og muligheder i at skabe deres egne forretningsløsninger på platformen. Flere markedsaktører har deltaget i test af prototypen, der indtil nu har vist lovende resultater.

Med en brugercentreret designtilgang, gennemførte vi et sprint for at designe og udvikle en tredjeparts Proof of Concept, som viser mulighederne fra et forretningsperspektiv.

Transaktionsfokus blev nøglen til et effektivt Proof of Concept

Sammen med repræsentanter fra Energinet optegnede vi Energinets tekniske og økonomiske cyklusser. Formålet var at opnå en dybdegående forståelse af brugernes kontekst og hvilke udfordringer og muligheder, de står overfor.

Energis livscyklus består blandt andet af licenshandler fra produktion gennem mellemmænd til energiudbyderne, som i sidste ende udbyder energiforbrugernes energi. For bedst muligt at visualisere værdien ved ElOprindelse, valgte vi at fokusere på handler.

 

“Vores samarbejde med Mjølner om et Proof of Concept har været meget positivt. Vi er kommet fra nogle abstrakte forretningsmuligheder til en konkret og realiserbar prototype – og det har Mjølner i høj grad bidraget til. Vi er nu i gang med at teste prototypen i markedet, hvor vi inviterer aktører og resten af Danmark til at deltage. Indtil videre ser det lovende ud.”

– Martin Lervad Lundø, adm. direktør, Energinet DataHub

 

Proof of Concept-løsningen giver, med sikkerhed fra blockchain-teknologi, partnere overblik over hver watt-times oprindelse, handler og forbrug samt mulighed for at udveksle energilicenser.

Grøn omstilling for en bedre verden

Energinet udvikler og ejer det danske el- og gasnet. Det er dermed Energinets ansvar, som en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet at sikre forsyningssikkerheden i Danmark.

”Grøn omstilling for en bedre verden” er visionen for en række ambitiøse initiativer hos Energinet, der skal sikre en mere bæredygtig fremtid.

Ifølge Signe Rosted, Director of Business & Markets i Energinet, skal vi i Danmark lykkedes med at sikre infrastruktur og adgang til elmarkedet, så Energinet fortsat kan understøtte Danmarks høje ambitioner for grøn omstilling. Allerede i dag udgør vedvarende energi 60% af det samlede danske elforbrug.

Ifølge Signe Rosted skal øget adgang til data og digitalisering sikre fleksibilitet i danskernes el-forbrug, som et vigtigt næste skridt ind i en grøn og bæredygtig fremtid. ElOprindelse er et skridt i denne udvikling.

Vi er glade for at være en del af den rejse.

The client

Energinet er en selvstændig statslig virksomhed, som opretholder og understøtter drift og udvikling af elmarkedet, herunder oprindelsesgarantier for el.
DataHub er et centralt og uafhængigt it-system, som ejes og drives af Energinet.
Udover at samle milliarder af oplysninger om kunder, forbrug og priser, håndterer DataHub al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet.

Contact

Jacob Damm

Business Development Manager

jda@mjolner.dk, +45 29 47 42 23

Contact Jacob for more information on how we can help you

Contact Jacob