Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Silkeborg Data

Fra én lønplatform til en anden

Migration af Silkeborg Løn fra eksisterende til ny platform

Ved udgangen af 2014 blev det tyde­ligt for Silkeborg Data, at Silkeborg Løn skulle flytte til en JEE-platform­leverandør, da den eksisterende plat­form ikke længere ville være under­støttet. For at få Silkeborg Løn til at køre på den nye platform inden for en me­get hård deadline, havde Silkeborg Data brug for en markant op­manding og stærk teknisk assistance. De bad Mjølner om hjælp.

Branche:

Andre

Vi leverede:

Softwarekonsulenter

Teknologi:

Digital transformation

UDFORDRINGEN

Med arbejdskraft, teknisk assistance og råd­givning har vi hjulpet Silkeborg Data med at migrere front-enden til deres lønsystem, Silkeborg Løn, inden for en meget kort tids­ram­me. På projekttidspunktet brugte 28 kom­muner, 4 regioner og mere end 100 offentlige institutioner Silkeborg Løn som lønsystem. De mange brugere taler for sig selv og gør Silkeborg Data til Danmarks mest succesfulde udbyder af lønsystemer.

Silkeborg Løn tager højde for brugernes be­hov og er derfor let at navigere. Det var afgør­ende for Silkeborg Data, at overgangen til en ny digital platform ikke blev en gene for Silkeborg Løns mange brugere.

NY PLATFORM OG ARKITEKTUR

Ved udgangen af 2014 blev det tydeligt for Silkeborg Data, at Silkeborg Løn skulle flytte til en JEE-platformleverandør, da den eksi­ste­rende platform ikke længere ville være under­støttet.

Med overgangen fra Websphere Application Server 6.0 til JBoss Enterprise Application Platform 5.1.2 har Silkeborg Data opnået en bæredygtig platform, der gør det muligt for dem at levere tjenester af højeste kvalitet til deres kunder.

For at få Silkeborg Løn op at køre på JBoss Enterprise Application Platform 5.1.2 inden for en streng tidsfrist, havde Silkeborg Data brug for mere arbejdskraft og teknisk assi­stan­ce, og de bad Mjølner om hjælp.

Et samlet antal på 17 personer fra Mjølner trådte til for at hjælpe Silkeborg Data i deres migrationsprojekt.

“At migrere Silkeborg Løn var en kompleks og krævende op­gave. Vi havde tillid til, at Mjølners ek­spertise og kom­pe­ten­cesam­mensætning kunne hjælpe os med at nå i mål med op­gaven inden for den korte tidsramme. Mjølner har mere end levet op til den tillid.”

Jesper Palm Mortensen, CTO, Silkeborg Data

FORVALTNING, ARKITEKTUR, UDVIKLING OG TEST

Mjølner var en del af projektet fra starten og bidrog med at løse projektledelse, arkitektur, udvikling og testledelsesopgaver.

Testdelen spillede en særlig vigtig rolle, idet kontinuerlig kvalitetskontrol i de enkelte hold samt på det generelle niveau var afgørende for resultatet.

Med et stærkt samarbejde, beslutsomheden og et fælles mål flyttede vi en del af Silkeborg Løns front-end fra den eksisterende platform til en ny. Vi blev endda færdige inden fristen. Flytningen var løbende og let for brugerne.

“Mjølner var et sandt aktiv i vo­res migrationsprojekt. Kon­su­len­terne gav et kompetenceløft og et godt match til vores teams.”

Jesper Palm Mortensen, CTO, Silkeborg Data

ET STÆRKT RESULTAT GENNEM TEAMWORK

Migrationsprojektet var ikke kun afhængigt af holdets individuelle færdigheder, men også deres evne til at arbejde sammen. Det gode samarbejde mellem Silkeborg Data og Mjølner var en stor del af migrationsprojektets suc­ces.

“Silkeborg Data var imødekommende og sam­arbejdsvillige. Som følge heraf var vores sam­mensatte teams meget effektive. Det var en fornøjelse at arbejde som konsulenter for Silkeborg Data,“ fortæller Elmer Sandvad, Presales Manager, Mjølner Informatics.

Om kunden

Silkeborg Data har mere end 40 års erfaring inden for løn- og per­so­nale­administration. På projekttidspunktet brugte 28 kommuner, 4 regioner og mere end 100 offentlige institutioner Silkeborg Løn. De mange brugere ta­ler for sig selv og gør Silkeborg Data til Danmarks mest succesfulde ud­byder af lønsystemer.

Flere referencerSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Joachim Skov

Business Development Manager

Bliv ringet op

Mjølner logo