Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Gigtforeningen

Digital patientstue sætter gigtpatienten i centrum

Gigtforeningen går forrest med digitalisering til gavn for patienterne.

Gigtforeningen er gået forrest i digita­liseringen af patientstuer med en AV touchscreen løsning, der giver gigt­patienter bedre overblik over deres behandlingsforløb samt mulighed for mere personaliseret indhold under ind­læggelse. Mjølner har leveret appli­kationen.

Branche:

Andre

Vi leverede:

Softwarekonsulenter, Digitaliseringsrådgivning

Teknologi:

Apps, Digital transformation

Patient inddragelse og interaktive skærme

Da Dansk Gigthospital skulle flytte til nye moderne lokaler i Sønderborg, havde de en ambition om at det ikke kun var lokalerne, der skulle være banebrydende.

Thomas Hoffmann, som er IT-chef for Gigtforeningen, fortæller at man fra starten af processen havde et højt ambitionsniveau:

”Vi ville have en løsning, der skulle bidrage til at sætte patienten i centrum af eget forløb. Patienten skal kunne inddrages tættere og mere systematisk, bl.a. gennem egenind­be­retning af data og adgang til egne sundheds­data direkte fra journalen.”

Han tilføjer: ”Vi havde en ambition om, at behandlerne der går stuegang, skulle kunne bruge skærmene til at vise scanningsbilleder, og samtidig skulle de kunne tegne og notere oven på dem, så vi kunne øge patientens over­blik og forståelse af forløbet. Det gælder også fysioterapeuter, der har brug for at kunne tegne og fortælle, når de skal vise øvelser”.

Hoffmann taler om den AV-løsning, der nu er monteret i 26 stuer og 8 mødelokaler på det nye gigthospital. Løsningen indeholder en applikation Mjølner har lavet, der gør det mu­ligt for patienterne at interagere med skær­men på deres stue via touch.

“Vi er meget tilfredse med for­løbet og resultatet, som ligger meget tæt på de oprindelige ambitioner vi havde for løs­nin­gen.”

Thomas Hoffmann, IT-chef, Gigtforeningen

Personaliseret træ­nings­program og spil, der lokker til bevægelse

En af Mjølners senior software arkitekter har lavet den gateway applikation, der muliggør tilføjelse af funktioner til touchscreenen, så indholdet på hver enkelt stues skærm kan styres centralt – fx fra administrationen af Gigthospitalet.

Mjølner har indbygget flere forskellige funk­tioner i applikationen, som giver gigt­patien­ten et mere personaliseret og interaktivt indlæggelsesforløb.

“Mjølner er en pålidelig, gen­nem­gående professionel og yderst innovativ software­part­ner. Samarbejdet omkring Digital Patientstue har været givende, informativt og levet ethund­rede procent op til vores forventninger. Mjølners fokus på brugeren i centrum, forret­ningens ambitioner og teknisk snilde oplevede jeg som helt unikt.”

Thomas Hoffmann, IT-chef, Gigtforeningen

Der er et dagsprogram, som viser hvad der skal ske på Gigthospitalet, dag for dag, for hver enkelt patient. Applikationen indeholder også sundhedsfaglige podcasts, smerte­eva­lu­ering, digital onboarding program, højt­læs­ning for svagtseende gennem Google Cloud Speech API, tv-kanaler og spil, samt mulighed for casting, så patienten fx kan caste Netflix fra sin smartphone. Desuden kan personalet tilknytte deres computer til skærmen og der­med digitalt tegne og fortælle, når de besøger patienten for at informere om be­hand­lings­forløbet. Der er også en rubrik til en tilfreds­hedsundersøgelse, som patienten bliver bedt om at udfylde ved opholdets ophør, og det kan naturligvis gøres direkte på skærmen.

Applikationen har bevidst ikke en tilknyttet fjernbetjening. Det er altså en touch screen, som løsningen forsøger at lokke patienten ud af sengen med. Man skal fysisk bevæge sig hen til skærmen for at interagere med den.

Mjølner logo

“Projektet med Gigtforeningen har været enormt interessant og innovativt. Det er altid en for­nøjelse, når vores kunder vil gå forrest i digitaliseringen af deres branche. Vi er ret stolte over den applikation, som nu benyttes i AV-løsningerne på Gigthospitalet, til gavn for patienterne, som får et mere per­sonaliseret og involverende indlæggelsesforløb.”

Anja Gorm Knudsen, tidligere Business Development Manager, Mjølner Informatics

Om kunden

Vi kæmper for, at mennesker med syg­domme og smerter i led, ryg og muskler får et bedre liv. Tidligere ind­sats. Færre smerter. Mere Styrke.
Sådan lyder Gigtforeningens vision. De er en sygdomsbekæmpende orga­nisation med mere end 80 års erfa­ring. I dag er de mere end 80.000 med­lemmer og støtter, som støtter gigtsagen, fordi de ønsker at gøre en forskel for de over 700.000 menne­sker med inflammatorisk gigt, artrose (slidgigt) og rygsygdomme herhjem­me. Det gør Gigtforeningen til en af de største patientforeninger i Danmark.

Flere referencer

Skal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer


Bliv ringet op

Mjølner logo