Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Præhospitalet

Bedre dataindsamling for Præhospitalet

Præhospitalet ønskede et mere fleksibelt system til dataindsamling samt højere kvalitet af data

Præhospitalet ville have mere fleksi­bilitet i deres dataind­sam­lingssystem samt højere kvalitet af data. De havde behov for et system, der kunne hjælpe dem med hurtigt at indsamle ny data efter en helikoptermission samt være en del af forsk­nings­pro­jek­ter og akti­vitetsanalyser. For at skabe et system der støtter bru­gernes (akutlæger) ar­bejdsprocesser, ønskede Præhospitalet at inkludere læger i udviklings­proces­sen.

Branche:

Andre

Vi leverede:

End-to-end projekter

Teknologi:

Interface design, User experience

Udfordringen

Præhospitalet ville have mere fleksibilitet i deres dataindsamlingssystem samt højere kva­litet af data. De havde behov for et system, der kunne hjælpe dem med hurtigt at ind­sam­le ny data efter en helikoptermission samt være en del af forskningsprojekter og akti­vi­tetsanalyser.

For at skabe et system der støtter brugernes (akutlæger) arbejdsprocesser, ønskede Præhospitalet at inkludere læger i udviklings­processen.

Systemforskning af User Experience konsulent Johan Francisco Cordoba-Carstensen.

Løsningen

Mjølner designede et generisk og fleksibelt sy­stem til registrering af data gennem en web-­løsning, hvor sikkerhed er altafgørende. I fremtiden vil Præhospitalet være langt mere fleksible i deres dataindsamling.

Rammen er et responsivt set-up i et moderne og simpelt design. Baseret på en proces med brugerinddragelse med workshops og tests, skabte vores hold, bestående af User Experi­ence konsulenter, en designer, software­ud­viklere, en projektleder og en arkitekt, Præhospitalets nye dataindsamlingssystem.

For at kunne lave det bedst mulige resultat, skulle projektets metoder være ekstremt agile og inkorporere resultaterne af bruger­deltagelsesaktiviteterne i processen.

På den måde havde Mjølner og Præhospitalet et meget effektivt samarbejde med et sim­pelt, fleksibelt og effektivt dataindsam­lings­system som resultat.

“Mjølner leverer professiona­lis­me, høj kvalitet og et godt sty­ret og agilt projekt. De var flek­sible gennem hele processen, og de formåede alligevel at nå alle de forudbestemte mile­pæ­le. Det var forfriskende med en virkelig agil leverandør.”

Jørgen Gustafsson, System­plan­lægger, Præhospitalet, Region Midtjylland

Tilføjet værdier

Præhospitalet er meget mere fleksible i deres dataindsamling med deres nye system.

Opsamling af data vil forhåbentlig blive meget mindre besværlig og data kvaliteten meget højere, når lægerne tager det nye system i brug.

“Mjølner er den dygtigste part­ner, jeg har arbejdet sammen med, i denne branche. De over­gik vores forventninger i forhold til grafisk design, slutbruger ind­dragelse og projektledelse.”

Jørgen Gustafsson, Systemplan­lægger, Præhospitalet, Region Midtjylland

Om kunden

Præhospitalet består af 110 fast­ansat­te. De har ansvaret for den sund­heds­faglige indsats samt den transport, som borgerne tilbydes i for­bindelse med transport til og fra behandling. Opgaven løses i tæt sam­arbejde med øvrige beredskabs­myn­digheder, regi­onens hospitaler og de private opera­tører, som Region Midtjylland har ind­gået aftaler med om ambulance­kør­sel, kørsel med liggende patienter, akut­læge­heli­kop­ter samt kørsel med siddende patienter.

Flere referencerSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Jacob Damm

Business Development Manager

Bliv ringet op

Mjølner logo