Præhospitalet opnår øget fleksibilitet i dataindsamling

Præhospitalet ønskede et mere fleksibelt system til dataindsamling samt højere kvalitet af data.
Home / Præhospitalet opnår øget fleksibilitet i dataindsamling

Project Details

Præhospitalet

2017

Det offentlige Interface design Softwarekonsulenter User Experience

Præhospitalet ville have mere fleksibilitet i deres dataindsamlingssystem samt højere kvalitet af data.

De havde behov for et system, der kunne hjælpe dem med hurtigt at indsamle ny data efter en helikoptermission samt være en del af forskningsprojekter og aktivitetsanalyser.

For at skabe et system der støtter brugernes (akutlæger) arbejdsprocesser, ønskede Præhospitalet at inkludere læger i udviklingsprocessen.

UDFORDRINGEN

Præhospitalet ville have mere fleksibilitet i deres dataindsamlingssystem samt højere kvalitet af data. De havde behov for et system, der kunne hjælpe dem med hurtigt at indsamle ny data efter en helikoptermission samt være en del af forskningsprojekter og aktivitetsanalyser.

For at skabe et system der støtter brugernes (akutlæger) arbejdsprocesser, ønskede Præhospitalet at inkludere læger i udviklingsprocessen.

 

Systemforskning af User Experience konsulent Johan Francisco Cordoba-Carstensen.

 

LØSNINGEN

Mjølner designede et generisk og fleksibelt system til registrering af data gennem en web-løsning, hvor sikkerhed er altafgørende. I fremtiden vil Præhospitalet være langt mere fleksible i deres dataindsamling.

Rammen er et responsivt set-up i et moderne og simpelt design. Baseret på en proces med brugerinddragelse med workshops og tests, skabte vores hold, bestående af User Experience konsulenter, en designer, softwareudviklere, en projektleder og en arkitekt, Præhospitalets nye dataindsamlingssystem.

For at kunne lave det bedst mulige resultat, skulle projektets metoder være ekstremt agile og inkorporere resultaterne af brugerdeltagelsesaktiviteterne i processen.

 

“Mjølner leverer professionalisme, høj kvalitet og et godt styret og agilt projekt. De var fleksible gennem hele processen, og de formåede alligevel at nå alle de forudbestemte milepæle. Det var forfriskende med en virkelig agil leverandør.”

– Jørgen Gustafsson, Systemplanlægger, Præhospitalet, Region Midtjylland

 

På den måde havde Mjølner og Præhospitalet et meget effektivt samarbejde med et simpelt, fleksibelt og effektivt dataindsamlingssystem som resultat.

 

TILFØJET VÆRDI

Præhospitalet er meget mere fleksible i deres dataindsamling med deres nye system.

Opsamling af data vil forhåbentlig blive meget mindre besværlig og data kvaliteten meget højere, når lægerne tager det nye system i brug.

The client

Præhospitalet består af 110 fastansatte. De har ansvaret for den sundhedsfaglige indsats samt den transport, som borgerne tilbydes i forbindelse med transport til og fra behandling. Opgaven løses i tæt samarbejde med øvrige beredskabsmyndigheder, regionens hospitaler og de private operatører, som Region Midtjylland har indgået aftaler med om ambulancekørsel, kørsel med liggende patienter, akutlægehelikopter samt kørsel med siddende patienter.

Contact

Jacob Damm

Business Development Manager

jda@mjolner.dk, +45 29 47 42 23

Contact Jacob for more information on how we can help you

Contact Jacob