Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Tryg og PensionDanmark

Lettere booking og administration for patienter og klinikker

Tryg og PensionDanmark er gået sam­men om en digital løsning, Behandler­Booking, der skal gøre det nemmere for forsikrings- og pensionskunder at booke en behandling hos fysio­tera­peuten og kiropraktoren. Den fælles­udviklede løsning skal også lette ad­mini­strationen for behandlerne og forsikringsselskaberne.

Branche:

Finance & Retail

Vi leverede:

Softwarekonsulenter, Digitaliseringsrådgivning, End-to-end projekter

Teknologi:

Digital transformation

Mjølner er den stolte leverandør af ’motoren’ i systemet, nemlig den del, der får it-systemerne hos behandlerne til at tale pro­blem­frit sammen med it-system­erne hos Tryg og PensionDanmark.

Projektet blev udført af 25 af Mjølners it-eksperter, som, efter omkring et års udvik­lings­arbejde, kunne aflevere en løsning til aftalt tid, pris og kvalitet.

Sundhedsforsikringsadministration er en kompleks sag. De store forsikringsselskaber, som Tryg og PensionDanmark, arbejder sam­men med behandlerklinikker landet over. Patienter kan vælge, hvor de vil have styr på den ømme ryg, og det skal forskrings­sel­skaberne administrere.

Da det kan være tungt, ønskede Tryg og PensionDanmark at have en mere agil og let pro­ces, for at gøre forretningen lettere ska­lerbar og for at gøre det nemmere for be­handlere og patienter at booke den rette behandling.

Mjølner hjalp med at udvikle et helt nyt system til at være formidler mellem forsikrings­sel­skaberne og de klinikker, der er tilknyttet.

Fokus på Behavior Driven Development, agilitet og test

Mjølner blev valgt som leverandør til Behandler­Bookings ’motor’ på baggrund af vores renommé som agilt udviklingshus, som kan levere store og komplekse it-løsninger til tiden og til prisen. Mjølners ekspertise i bl.a. test og sikkerhed var også medvirkende til at vi blev valgt. Vi har solid erfaring med microservices, og det var ønsket, at Behandler­Booking skulle have en microservice-arkitektur.

I projektets begyndelse afholdt vi workshops med de enkelte leverandører af klinik­system­erne, for at sikre validere, justere og videre­udvikle de første kravspecifikationer til det nye system, som Tryg og PensionDanmark selv havde udarbejdet. Vi skulle være sikre på, hvad systemet forventes at gøre, fx når en patient udfører en booking.

Det vi i fagsprog kalder ’Domain Level Re­quire­ments’, blev omsat til specifikke krav. Vi brugte metoden ’Behavior Driven Devel­op­ment’ (BDD) til at gøre disse krav helt spidse, konkrete og håndterbare. Så speci­fikke krav, eller User Stories, kunne direkte omsættes til eksekverbare testcases. På den måde kunne vi sidde sammen med leveran­dørerne af de forskellige kliniksystemer og skrive, i et naturligt sprog, hvilke krav de havde til den digitale løsning. Det omsatte vi direkte til eksekverbar kode og var på den måde sikker på, at kravene til løsningen blev opfyldt.

“Vi har haft et overordentligt positivt samarbejde med Mjølner om dette it-projekt. De er teknisk dygtige og meget agile i deres tilgang til digita­lisering. Jeg har oplevet, at der er leveret en meget høj kvalitet i løsningen.”

Jytte Vadmand Adelmark, Direktør i Trygs Vækstcentre

Stærk projekt­ledelse af stort it-projekt i høj kvalitet

Denne metode var, udover dygtige fagfolk, grunden til at vi endte ud med et færdig­afleveret system i en høj kvalitet. Kunden har været med til at definere kravene direkte til eksekverbar kode.

Mjølners hold til opgaven bestod af en stærk projektledergruppe med en senior projekt­leder, en senior arkitekt og en senior test manager. Derudover stillede vi med et eks­pert­team bestående af bl.a. en sikker­heds­ekspert og en devops ekspert, som skulle bistå de to udviklingsteams, der var på op­gaven. Med denne organisering sikrede vi et agilt udvik­lings­forløb med fokus på sikkerhed, da projektet indeholdt sundhedsdata.

Løsningen blev afleveret til Tryg og PensionDanmark til aftalt tid, pris og kvalitet. BehandlerBooking er nu sat i brug, og der op­leves stor interesse fra klinikkerne og opbak­ning fra både fysioterapeut- og kiropraktor­foreningen, fordi løsningen ikke bare gøre det lettere for kunderne, men også langt mere smi­digt for klinikkerne, som nu kun skal ar­bejde i ét system.

Flere hundrede klinikker har allerede tilmeldt sig Behandlerbooking, og det nystiftede sel­skab forventer, at det samlede antal klinikker på systemet vil nå cirka 700 i løbet af 2021.

“Det har været ekstremt lære­rigt at arbejde sammen med Mjølners meget kompetente team. Jeg har aldrig mødt så god kvalitet indbygget i en IT løsning helt fra starten. Der var høj kvalitet i både forretnings­afklaringer, arkitektur, udvik­lings­processer og ikke mindst i koden. Det en fornøjelse at se at IT systemer kan bygges så hurtigt, robust og effektivt.”

Louise Kelstrup, ekstern konsulent – deltog på Mjølners team som testmanager

Om kunden

Tryg er det største skadeforsikrings­selskab i Danmark og det næst­største i Norden. De tilbyder forsikringer til private kunder og virk­somheder i Dan­mark, Norge og Sverige. Hver fjer­de dansker er forsikret gennem Tryg.

PensionDanmark er stiftet og ejet af en række fagforbund og arbejds­giver­foreninger for at administrere de afta­ler om pension, som siden starten for godt 25 år siden har været en del af overenskomsterne, og som sikrer alle omfattede lønmodtagere ret til pen­sions­bidrag indbetalt til PensionDanmark. Ud over pensions­ordningen tilbyder de et socialt sik­kerhedsnet i tilfælde af sygdom, døds­fald, behov for tidlig tilbage­trækning eller hjælp til efter­uddan­nelse.

Flere referencer fra Finance & RetailSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Brian Gottorp Jeppesen

Chief Executive Officer

Bliv ringet op

Mjølner logo