Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

JYSK

Sparring og udvikling til moderniseringsprojektet Unified Commerce

I mange år har online og offline han­del været to teknisk separate verdener. For at gøre op med dette, søsatte JYSK et ambitiøst Unified Commerce-pro­jekt i 2017, som en del af en samlet it-investering på op mod en halv milliard danske kroner. Virksom­hedens største it-projekt til dato. Som JYSK’s betroede it-leve­ran­dør, har vi hos Mjølner været en del af deres Unified Commerce-rejse.

Branche:

Finance & Retail

Vi leverede:

Softwarekonsulenter

Teknologi:

Digital transformation

JYSK er et af Danmarks største og stærkeste brands. Siden åbningen af den første butik i 1979 er der kommet knap 2.900 butikker til i 52 lande i alt. I 2019 fejrede JYSK sit 40 års jubilæum, og det gode tilbud er fortsat pejle­mærke for de 24.000 medarbejdere. Foruden de mange butikker kan vi som forbrugere få fingre i gode tilbud online.

Længe har online og offline handel været to teknisk separate verdener. For at gøre op med dette, søsatte JYSK et ambitiøst Unified Commerce-projekt i 2017, som en del af en samlet it-investering på op mod en halv milli­ard danske kroner. Virksomhedens største it-projekt til dato.

Som JYSK’s betroede it-leverandør, har vi hos Mjølner været en del af deres Unified Commerce-rejse.

Unified Commerce i JYSK: En kunde = en kurv

Med butikker verden over og et stort antal af lokaliserede versioner af jysk.dk, har JYSK et imponerende hav af handelskanaler, der når direkte ud til kunderne. Tingene er gået stærkt – også digitalt.

JYSK’s it-landskab har udviklet sig i takt med et stort og løbende behov for nye tekniske løsninger på kerneforretningens udfordringer. Dette har medført et behov for at omlægge it-arkitekturen og således sikre, at JYSK IT fort­sat kan understøtte forretningen med tempo og agilitet.

Unified Commerce er målet: En kunde, en kurv. Det kræver ikke bare en strømlinet mar­ke­tingmaskine, men også solid og bæredygtig kode i en service-baseret it-arkitektur.

Kunderne skal kunne handle på tværs af plat­forme og kanaler uden at opleve gnidninger og mismatch. En online kurv skal kunne be­tales i butikken, og mangler du en vare in-store, hjælper ekspedienten dig med at lave købet online.

Agilitet er det tekniske mål for JYSK’s it-satsning. Teknologien er omskiftelig, og skal JYSK vinde kampen om kunderne, skal deres it-landskab være letbenet nok til at følge med de nyeste trends og tools. JYSK’s nye it-arkitektur skal bygges op af delsystemer og –komponenter, der kan skiftes ud, når det kræves, uden at påvirke resten af organisa­tionen.

Med Unified Commerce er målet af lade online og offline kundeoplevelser smelte sammen.

Stærkt konsulent­samar­bejde på Java og web

JYSK har brugt Mjølners Java- og Backend-konsulenter siden 2013, og da Enterprise Architect og leder for JYSK’s Java Develop­ment, Michael Pedersen, stod over for at skulle modernisere it-platformen krævede det en skalering af leveranceapparatet, og han kontaktede derfor Mjølner.

Mjølner-konsulenter har siden 2013 været en del af JYSK’s it-setup, og i forbindelse med den intense it-indsats i 2017 har vi oprustet, så vi har op til 11 af vores udviklere siddende i Brabrand. Vi bistår primært med Java-udvik­lere, men også frontend’ere følger med. Til den aktuelle moderniseringsopgave leverede Mjølner desuden senior backend- og arkitek­tur-kompetencer.

“Mjølners konsulenter lever altid op til vores høje faglige og forretningsmæssige krav. Der var ingen tvivl om, at Mjølner var de rette at kontakte til den komplekse opgave, vi stod over­for i JYSK IT. Som altid fandt de hurtigt matchende kandidater.”

Michael Pedersen, Enterprise Architect & Manager for Java Development, JYSK

Solid faglig spar­ring er afgørende når forret­nings­kri­tisk it skal moder­niseres

Mange større organisationer bokser i dag med at få modernisereret de it-monolitter, de har skabt gennem 20 år med hastig digital udvik­ling. I den proces er der ofte brug for nye digi­tale kompetencer og viden om best practice på området.

Det kan være svært at finde tid til at udvikle dette internt, og derfor er faglig sparring og solidt håndværk vigtigt på rejsen mod en moderne it-organisation.

Faglighed og sund fornuft går hånd i hånd hos Mjølner. Netop dette makkerpar er en vind­ende faktor, når de store it-monolitter skal moderniseres og genstruktureres i en ser­vice­orienteret it-arkitektur.

“Det er enormt værdifuldt at få eksterne kompetencer ind. Den faglige sparring og det solide håndværk Mjølner leverer har bidraget til at nå vores ambi­tiøse delmål. Samtidig har de løftet JYSK’s leveranceapparat hurtigere, end vi selv kan.”

Michael Pedersen, Enterprise Architect & Manager for Java Development, JYSK

Om kunden

JYSK er et af Danmarks største og stærkeste brands. Siden åbningen af den første butik på Silkeborgvej i Aarhus i 1979 er der kommet knap 2.900 butikker til, i 52 lande i alt. I 2019 fejrede JYSK sit 40 års jubi­læum, og det gode tilbud er fortsat pejle­mærke for de 24.000 med­ar­bejdere. Foruden de mange butikker kan vi som forbrugere få fingre i gode tilbud online.

Flere referencer fra Finance & RetailSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Joachim Skov

Business Development Manager

Bliv ringet op

Mjølner logo