Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Energinet

AI øger effektiviteten for medarbejderne

Energinet har travlt med at gennemføre den grønne omstilling i Danmarks elnet, hvor kapaciteten skal udbygges væsentligt på det nationale plan til højere, mere svingende elproduktion og elforbrug. Dette skal gøres smart og involverer omfattende digitalisering for at kunne lave de rette investeringer og kunne drive elnettet baseret på data. Samtidig sætter den øgede cybertrussel og specifikke trusler mod forsyningssikkerheden fornyet fokus på alle former for sikkerhedstiltag.

Energinet har behov for at øge effektiviteten på en måde, som spiller sammen med medarbejdernes dagligdag uden at man går på kompromis med datasikkerheden. Gennem et samarbejde med Mjølner er der lavet innovation omkring brugen af AI og implementeret løsninger på flere fronter. 

Branche:

Utility & Energy Services

Vi leverede:

Softwarekonsulenter

Teknologi:

AI

UDFORDRINGEN

I Energinet arbejdes der med at opskalere Danmarks elnet til fremtidens behov i et elektrificeret samfund. Det giver mange store opgaver til Energinet og for at kunne løse disse på den smartest mulige måde laver Energinet innovation på baggrund af store datamængder. I forbindelse med Energinets opgaver er der også mange interne processer, der skal opskaleres, herunder jura og indkøb. Derudover opskaleres organisationen for at kunne matche opgaven, og det giver et øget behov for effektiv vidensdeling. 

Der er innoveret kraftigt omkring AI hos Energinet. En af de tidlige anvendelser er at bruge store sprogmodeller til at vurdere afgørelser om opførelser af elmaster. Her kan man vurdere konkrete forslag ved at søge i og sammenfatte tidligere juridiske afgørelser.  

Mjølner har hjulpet Energinet med at løse denne og flere følgende opgaver inden for anvendt AI. Vores konsulenter har specialiseret viden om AI og kan hjælpe med at sætte sprogmodellerne i spil sammen med organisationens viden og eksisterende værktøjer. Samtidig sikres det, at datasikkerheden er på højeste niveau. INFORMATION PÅ RETTE TID OG STED

Når Energinet skalerer forretningen for at nå de ambitiøse mål for elnettet, er det altafgørende at de interne processer også skaleres i stor skala. Energinets projekter med store sprogmodeller effektiviserer arbejdsgangene og giver hver medarbejder adgang til information, der leveres af deres egen AI-assistent. Dette styrker medarbejdernes arbejdsgange, som om hver medarbejder havde fået en assistent, der leverer relevant information på de rigtige tidspunkter. SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

Mjølner er leverandør til Energinet gennem to store rammeaftaler. Samarbejdet baserer sig på Mjølners store base af teknisk stærke konsulenter og styrkes af den store tværfaglighed, der opnås, når konsulenterne kan spare med kolleger og inddrage kollegers viden efter behov. Med Mjølners store indsigt i forsyningsområdet og et mangeårigt samarbejde med Energinet er der et stærkt partnerskab, der udgør et fundament for innovation med inddragelse af ideer og kompetencer fra begge parter. Om kunden

Energinet er en selvstændig statslig virksomhed, som opretholder og under­støtter drift og udvikling af el­markedet, herunder oprindelses­garan­tier for el. DataHub er et centralt og uafhængigt it-system, som ejes og drives af Energinet. Udover at samle milliarder af oplys­ninger om kunder, forbrug og priser, håndterer DataHub al datakommu­ni­ka­tion mellem ak­tør­erne i elmarke­det.

Flere referencer fra Utility & Energy ServicesSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Jacob Damm

Business Development Manager

Bliv ringet op

Mjølner logo