Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Bankdata

Platform, processer og modernisering

Lækker løsning og vigtig DevOps- og CICD-erfaring med Formueoverblik.

Et stærkt partnerskab mellem Bankdata og Mjølner startede for alvor i 2013 med indgåelsen af en langsigtet mobiludviklings­af­tale. Foruden et løbende konsulentsamarbejde har vi siden bl.a. leveret en mobilløsning til CFO’er på farten.

Da Bankdata ved ind­gangen til 2019 stod over for udvik­lingen af et nyt Formue­over­blik til råd­givere, valgte it-virksomheden igen at sam­arbejde med Mjølner. Det nye sam­arbejde sendte to af vores kolle­gaer til Bankdatas udviklingskontor i Aarhus; en softwareudvikler og en -arkitekt.

Branche:

Media

Vi leverede:

Softwarekonsulenter

Teknologi:

Digital transformation, DevOps, Cloud

Med det nye produkt, Formueoverblik, ønskede Bankdata at opnå flere ting:

  1. En lækker løsning, der appellerer til både rådgivere og kunder
  2. Fortrolighed med den nye PaaS-platform

Brugen af PaaS-platformen kræver kendskab til de processer, der naturligt indbydes til, når man arbejder med moderne værktøjer og tek­nologi. Formueoverblik var et oplagt sted at oparbejde dette.

DevOps med PaaS: Udvik­lerne får mulighed for selv af drifte løs­ningen

PaaS står for ’Platform as a Service’ og bety­der, at man i nogen grad abstraherer infra­struk­turen væk ved at benytte sig af en høj grad af automatisering og containere. På den måde bliver det nemmere at håndtere produk­tet både under udvikling, men også når det skal driftes. PaaS giver udviklere mulighed for i høj grad selv at drifte deres løsninger – en praksis man kender som DevOps.

DevOps praksissen er i den grad et paradig­me­skifte, fra en meget standardiseret måde at udvikle software på, til et setup, der i langt højere grad lægger an­svaret over til udvik­ler­ne. Det man får til gengæld for det øgede an­svar er højere agilitet og et 360 graders ansvar for løsningerne lokalt i det udførende team.

CICD: Kortere fra kode til værdi

CICD er den kombinerede software­udvik­lings­praksis at integrere og implementere kon­ti­nuerligt. CICD er en forkortelse for ’Continu­ous Integration, Continu­ous Deployment’. Med CICD kommer koden hurtigere ud og skaber værdi for slutbrugeren, og man sikrer den rette kvalitet.

It-paradigmeskift kræ­ver adfærds­ændringer i udviklerstaben

Med introduktionen af nye arbejdsgange og værktøjer i en stor og meget kompetent it-organisation kommer også behovet for at ændre adfærd hos mennesker.

Holdet bag arbejdet med Formueoverblik bestod af seks interne Bankdata-udviklere foruden udvikleren og arkitekten fra Mjølner.

Mjølner logo

“Modernisering af software i finans- og bankverdenen har været en rød tråd gennem mit arbejdsliv. Det første stadie i trans­formationen er altid af­gørende – folk skal med om­bord. Hos Bankdata var dette stadie dejligt ukompliceret. Teamet var dybt motiveret fra start. En fornøjelse at træde ind i som konsulent.”

Erik Olsen, Software Architect, Mjølner Informatics

Et stærkt match på både kompetencer og person­lighed

Der hersker ingen tvivl om, at det effektive arbejde med at modernisere Formueoverblik i høj grad skyldes et stærkt match mellem Bankdatas team og Mjølner konsulenter.

Arbejdet med serviceorienteret arkitektur, Paas, CICD, med videre, er vigtige indsats­om­råder for Mjølner og at arbejde så fokuseret og konkret med det på Bankdatas Formue­over­blik var en fornøjelse.

“Mjølners konsulenter er fagligt stærke og dygtige til samar­bej­de, vidensdeling og til at se de store sammenhænge for de enkelte produkter. Derfor er Mjølner én af vores foretrukne leverandører på software­området.”

Jesper Lund Klaris, Afdelingsleder, Bankdata

Om kunden

Bankdata er et af Danmarks største finans it-huse. Med hovedkontor i Fredericia og udviklingskontorer i både Silkeborg og Aarhus leverer de fællesskabløsninger til den finansielle sektor.

Flere referencer fra MediaSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Joachim Skov

Business Development Manager

Bliv ringet op

Mjølner logo