Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Guilds skaber rum til faglig fordybelse

Inspireret af de gamle hændværkerlaug er alle kollegaer inviteret til at deltage i Mjølners faglige guilds.  Her er der fokus på sparring, faglig udvikling og innovation – og selvfølgelig også det sociale.

Historisk set har Mjølner, der i 1988 udsprang af et datalogisk forsknings- og udviklingsprojekt, en stærk forbindelse til forskningens verden. Det er den pionerånd, der i dag lever videre i vores faglige guilds.  

“Vores medarbejdere har altid haft mulighed for at dygtiggøre og uddanne sig. Vi har flere kollegaer, som gæsteforelæser på bl.a. Aarhus Universitet, som fungerer som eksterne censorer og skriver videnskabelige artikler. Men vi ville gerne give vores kollegaer endnu større mulighed for at nørde ned i tingene. Derfor udvidede vi for to år siden det læringsfællesskab, vi kalder ‘guilds’,”

fortæller Morten Sloth O’Donnell, CIO & CTO hos Mjølner.

Der er en stor værdi i at afsætte arbejdstid til at lade kollegaer fordybe sig i ny viden og dermed styrke både deres nysgerrighed og faglighed.    

“Vores seniorer kommer med en masse erfaring, ligesom vores juniorprofiler kommer med ny viden fra universitetet. Der er plads til alle i vores guilds, og alle kan bidrage med noget,”

fastslår O’Donnell.
DevOps guild i Mjølner

Hvad er et guild?

Ordet ‘guild‘ er den engelske betegnelse for det gamle danske ord ‘laug’ eller ‘lav’, som dækker over en sammenslutning af personer med en bestemt fælles faglig interesse. Det ideal, der lå i de gamle håndværkerlaug, hvor lærling og mester arbejdede tæt sammen, forfinede vi hos Mjølner i 2022 ved at starte en række guilds op med fokus på læring og udvikling.   

”Guilds i Mjølner spænder bredt. Vi har fx guilds for softwareudvikling, embedded software, AI og machine learning, men også for kompetencer som arkitektur, DevOps og agile. Derudover har vi et leadership-guild, hvor vi arbejder med ledelse som selvstændig faglighed,”

siger O’Donnell.

Alle medarbejdere opfordres aktivt til at deltage i et guild. Arbejder man i et fagligt krydsfelt, kan man blive optaget i endnu et guild udover sit primære. De enkelte guilds faciliteres og ledes af en guildmaster, som er en helt almindelig kollega, der er demokratisk valgt blandt medlemmerne – typisk for en 2-årig periode. 

“Hver kollega har 1,5 time om ugen til rådighed til guild-arbejde. Guildet kan enten vælge at holde et ugentligt møde eller spare tid op til fx en heldagsworkshop. Der er også nogle, der afsætter et par dage og tager i sommerhus for at kunne dykke dybt ned i et innovationsprojekt,”

uddyber Morten.
Kollegaer mødes i DevOps guildet.

”Der må gerne være et stort element af grundforskning…” 

Mjølner har en omfattende konsulentforretning, men udvikler også produkter og leverer it-projekter inden for udvalgte brancher. Den grad af specialisering og innovation, som leverancerne kræver, stammer ofte fra de faglige guilds.

“Der må gerne må være et stort element af grundforskning i guild-arbejdet. Måske bliver idéerne 19 ud af 20 gange ikke rigtigt til noget, men den 20. gang, der bliver det – sagt i gåseøjne – til en nobelpris, fordi vi så opdager et eller andet helt vildt smart,”

fastslår Morten.

O’Donnell tilføjer, at embedded-guildet i øjeblikket arbejder på at lave et stort display til elbils-ladestanderne ved hovedkvarteret i Aarhus. Displayet, der skal sættes op på muren, skal opgøre, hvor meget man som bilejer lader med grøn strøm. I ægte Mjølner-stil skal et lynnedslag lyse op i neon, hver gang en bil bliver sat til opladning, som en ”tak for hjælpen” i forhold til klimaet. 

“Det er jo et eksempel på noget, der foregår i et guild – egentlig for at lære noget teknologi at kende og blive dygtigere, men som samtidig også sagtens kunne blive til et produkt, vores kunder kunne være interesserede i. Nu er den gode idé så givet ud, men det lever vi nok med,”

siger Morten O’Donnell og griner.

En fælles ramme sikrer kvaliteten

De enkelte guilds spiller en central rolle i at vedligeholde og udvikle Mjølners Ways of Working, der er en række nedskrevne arbejdsmetoder, værktøjer og processer. Konkret betyder det, at det er medarbejderne selv, der løbende udbygger det rammeværk, der sikrer kvalitet og ensartethed i kundeprojekter. Morten O’Donnell forklarer:

“Når vi stiller et hold, er det en stor styrke, at vi deler en fælles måde at arbejde på. For vores kunder betyder det, at vi er mere effektive fra dag et, at vi kan levere langsigtet og på en ensartet måde med høj kvalitet.”

Det fokuserede guild-arbejde får Mjølner til at adskille sig fra konsulenthuse, der udelukkende baserer sig på freelancekonsulenter. Kombineret med en alsidig faglighed betyder det, at vi kan løfte komplekse digitale projekter fra start til slut.

“Vores specialister spænder fra chip til cloud samtidig med, at de deler en fælles DNA. Det giver os mulighed for at tilbyde fleksible leveranceformer, hvor vi stiller med det hold, der bedst matcher vores kunders forretning. Vi kan hjælpe hele vejen fra indledningsvis at afdække forretningsprocesser og pain points til at levere et færdigt softwareprodukt, som vi også kan drifte og supportere 24/7,”

fastslår O’Donnell.

Et socialt og fagligt inspirationsforum

For den enkelte medarbejder betyder guild-arbejdet, at den kollegiale sparring og rådgivning bliver prioriteret og formaliseret i en hverdag, hvor tingene ofte går stærkt. Samtidig er det en del af guild-strukturen, at deltagerne får vedligeholdt en personlig uddannelsesplan. Uanset erfaring, faglighed eller anciennitet kan man som guild-medlem forme og følge med i sin egen udvikling og se, hvad næste skridt bliver. 

Sebastian Søndergaard Knakkergaard er guildmaster for arkitektur-guildet. Han ser en stor værdi i at have et fagligt frirum, hvor man kan skabe relationer til kollegaer på tværs af projekter og afdelinger.

“Jeg ser vores guilds som en række sociale- og faglige inspirationsfora, hvor man kan vidensdele og vække interesse for nye områder. Personligt kom jeg fra et lille produktteam, hvor det efter noget tid blev svært at se ud over det kendte. Ved at deltage i guildet blev jeg præsenteret for en lang række nye principper og teknologier, hvilket gav et kæmpe boost,”

understreger Sebastian.
DevOps til guildmøde hos Mjølner
Mjølner logo