Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Et microservices-eventyr: Gør it til organisationens agile vækstmotor

Med microservices kan it for alvor blive den hårdtslående strategiske hammer, som du sikkert allerede ved, det kan og bør være. Også for store virksomheder og organisationer med en lang historik. For selvom jeres beundringsværdige størrelse og historik er gode forklaringer på, at jeres it i dag har vokset sig uforholdsmæssigt stort, så er der endnu ikke grund til at kaste håndklædet i ringen.

Genvind agiliteten i din it-udvikling med microservices og tag kampen op over for de små og kvikke nye spillere på markedet. På et moderne og digitaliseret marked er it ikke blot et supportområde. It kan og bør være din organisations primære vækstmotor.

Længere nede kan du læse om Blinds DK – en til lejligheden opfundet markedsleder på persienneområdet – og hvordan de med microservices får sat forretning og domæne i centrum for it-udviklingen. Men først en forklaring af begrebet, microservices.

Microservices: Bryd monolitterne ned

Microservices er en helt ny måde at tænke softwarearkitektur på. Et opgør med den traditionelle monolitiske softwarearkitektur, hvor et it-system består af én stor udelelig klump. En klump, der kun kan udvikles som et samlet hele og derfor bliver alt for tung at danse med i en dynamisk og evigt foranderlig virkelighed.

Med microservices bliver de store softwaremonolitter modulære.
En monolit kan være svær at flytte derhen, hvor man gerne vil have den.

I stedet er microservices modulære; et netværk af små domænefokuserede applikationer, der hver især tjener sit eget afgrænsede formål. Applikationerne fungerer uafhængigt af hinanden, fordi de kører deres egne selvstændige processer og kommunikerer mere simpelt som et resultat deraf.

Microservices er som mursten eller byggeklodser.
En modulær softwarearkitektuer er tanken med microservices.

Behovet for microservices opstår typisk i større og ældre organisationer, hvor it-systemet har vokset sig ud af proportioner. I takt med at systemets ansvar er blevet udvidet, kan det typisk have mistet sin klarhed. Forskellige ikke-relaterede domæner bliver fremstillet som et. Som et resultat bliver it-systemet en monolit, der nærmest per default bliver styrende for de muligheder, I i organisationen har for at tænke, udvikle og gøre nye ting.

Med en microservice-tankegang kan I bryde den store monolit op og fokusere jeres it, så den drives af jeres domæne og forretning, snarere end de tekniske beslutninger I tog i 1992.

Et microservice-eventyr:
Henriette og Lars redder dagen med microservices

Blinds DK, ringer det en klokke? Ikke helt? Ok, men leg lige med et øjeblik, for når vi tyr til fantasien for at gøre potentialerne i microservices klart.

Blinds DK er nemlig et rigtigt godt – omend til lejligheden opfundet – eksempel på, hvordan du som virksomhed kan bruge microservices til at genetablere et meget vigtigt handlerum i kampen om kundernes gunst.

I Blinds DK er de i skarp konkurrence både herhjemme og i udlandet.
Blinds DKs persienner er verdens bedste.

Godt så. Blinds DK er en (opfundet) større dansk produktionsvirksomhed. De producerer persienner til både det danske og internationale marked. Virksomheden startede i de analoge 1970’erne og har, foruden en kort nedgang i fattigfirserne, altid været førende på sit felt.

I Blinds DK er de, lige som så mange andre, i skarp konkurrence både herhjemme og i udlandet. De har i deres snart 50-årige virke formået at innovere deres produkt igen og igen, og på den måde er de lykkedes med at være det helt rette valg for den moderne og stilbevidste persienneforbruger.

Deres persienner er verdens bedste.

Start-ups udfordrer Blinds DKs position i markedet

Blinds DK er hundredemetermestre i at innovere de fysiske persienner og måden, disse persienner bliver solgt til slutkunderne på. Det seneste år har Blinds DK dog oplevet stadig nye konkurrenceparametre og særligt den digitale slagmark synes svær at dominere.

Det er svært at komme de nye konkurrenter i forkøbet.
Små nye spillere udfordrer Blinds DKs position.

Flere nystartede konkurrenter lykkedes nemlig med at udfordre deres position med nye virksomhedskonstruktioner, kontaktpunkter og digitale spidsfindigheder. Og selvom Blinds DK af flere omgange har forsøgt sig med samme, synes det nærmest umuligt at komme de nye konkurrenter i forkøbet.

Mange års erfaring er ikke kun en force

Blinds DK er ikke alene om, at blive overhalet indenom af yngre konkurrenter. Organisationer som Blinds DK, taber blandt andet konkurrencen til de yngre virksomheder, fordi de er tynget af den historik og it-gæld som et langt liv fører med sig.

Du kender det måske fra din egen organisation og hverdag. Det der med at få en god idé. En idé der burde være nem at eksekvere, men når du så først går i gang med arbejdet, hober udfordringerne sig pludselig op.

Arbejdet går i stå inden du overhovedet kom i gang.

Henriette får en god idé, men monolitten står i vejen

I Blinds DK har deres produktchef, Henriette, netop oplevet lige præcis det. Efter et inspirerende møde med en af sine leverandører, fik hun en fantastisk idé til, hvordan Blinds DK’s persienner kan komme et skridt foran konkurrenternes:

Kunderne skal selv kunne designe deres persienner, så de matcher deres hjem og lysindfald bedst muligt.

Det virker simplet. Alle data er til stede i forvejen, der skal bare etableres en logik og kommunikation på tværs af den eksisterende it-løsning. Det viser sig dog hurtigt at være et større arbejde end først antaget.

Monolitten står i vejen for udviklingen.
Et tungt og monolitisk it-system står i vejen for realiseringen af Henrietttes idé.

Blinds DKs monolitiske it-system er nemlig ikke bygget til at kunne håndtere mere kompleks kundeinteraktion. Det var ikke engang en overvejelse dengang it-arbejdet startede for snart 20 år siden.

Henriettes idé parkeres. Ikke fordi den ikke var god eller relevant, men fordi det snart 20-årige it-system ikke kan håndtere de nye funktionaliteter.

It-Lars og produkt-Henriette indgår ny vindende microservice-alliance

Heldigvis har Henriette en fremsynet kollega i Lars. Han er CTO i Blinds DK, og flere af hans bedste folk har efterhånden præsenteret microserives-tanken for ham. Han er ved at være klar til at prøve kræfter med den nye arkitekturtanke, men han bokser stadig med, hvordan han griber arbejdet bedst muligt an.

En total omlægning af it-systemet i Blinds DK er for stor en opgave at løse her og nu. Men da Lars i en sidebemærkning på et ledelsesmøde hører om Henriettes ellers parkerede kundeinddragelsesidé, står det klart for Lars, at det er lige netop sådan en idé han har brug for.

Sammen redder vi dagen.
Henriettes idé giver Lars og hans folk noget konkret at prøve microservices-arbejdet i deres organisation af på.

En konkret idé til en mindre applikation, der kan etableres ved siden af det eksisterende it-setup. Med Henriettes idé kan Lars og hans folk få jord under neglene, så at sige, og prøve kræfter med microservices-arbejdet i deres organisation.

Det rette projektteam bliver nøglen der forløser microservices-potentialet i Blinds DK

Lars og Henriette sætter sig sammen en tirsdag formiddag for at sætte det helt rette projektteam. Et team der kan gøre Henriettes idé om kundedrevet persiennedesign til virkelighed. Og der skal bruges et bredt spektrum af kompetencer for at nå i mål med opgaven, men de fleste kan heldigvis findes internt.

Helt afgørende er det, at projektteamet inkluderer både udviklings-, forretnings- og driftspecialister, og at de kan finde ud af at arbejde sammen på tværs af deres fagligheder.

Microservices kræver samarbejde.
Tværfagligt samarbejde er afgørende for at opnå succes med microservices.

Projekt ’Kundedrevet persiennedesign’ sættes i gang, og i løbet af en måneds tid bliver applikationen klar til brug. Det målrettede arbejde resulterer i en kundevendt applikation, der er skræddersyet specifikt til forretningens behov og driftens vedligeholdelseskrav. Udviklerne og arkitekten har valgt det programmeringssprog og den platform, der matcher den specifikke løsning bedst.

WIN-WIN: Henriette får en målrettet applikation, og Lars høster vigtig erfaring

Med en tværfaglig og målrettet indsats får Henriette sin applikation ’Kundedrevet persiennedesign’ på meget kort tid, og Lars høster sammen med projektteamet erfaringer med microservices-arbejdet og de krav, det stiller til forståelsen af både løsningsdesign og driftsikkerhed.

Produkt-Heriette og it-Lars kommer i mål ved hjælp af microservices.
Microservice-projektet er WIN-WIN for Lars og Henriette.

I det hele taget bliver samarbejde et nøgleord for microservices. Særligt udviklerne og den interne it-afdeling oplever en nyfunden fællesånd. Det er nemlig helt afgørende for den specifikke applikations succes, at disse to roller har stor forståelse for hinanden.

Og selvom projektet her kun var en start, er Blinds DK nu et skridt tættere på en it-arkitektur der gør det muligt igen at sætte forretningen og domænet i centrum for udviklingsarbejdet.

Endnu mere godt med microservices: kortere time-to-market og færre omkostninger ved nedetid

I microservice-eventyret ovenfor blev det forhåbentlig klart, at det store forkromede mål med at gå fra en monolitisk softwarearkitektur til microservices er, at gøre organisationen parat til at agere på lige vilkår med de nye og mere agile spillere på markedet. Det handler om at gøre it til en vækstmotor frem for en bremseklods for forretningen.

Med en agil og microservices-baseret it-organisation mindskes time-to-market betragteligt og virksomheder som Blinds DK får pludselig mulighed for at bedrive innovation på lige vilkår med nyere spillere på markedet.

En anden meget væsentlig effekt af microservices er, at du minimerer konsekvenserne ved nedetid i systemet. For når uheldet er ude, er det ikke hele systemet der går ned, men blot den individuelle microservice der nu en gang er ramt.

”Der må da være nogle negative sider ved microservices”, siger du så…

Og du har ret. Microservices er ikke for alle og langt fra den nemmeste løsning ved første øjekast.

Elefanten i rummet er det store arbejde det er at omlægge et ofte meget stort it-system, der har udviklet sig og knopskudt over årtier. Og det er helt sikkert også her den største udfordring og vigtigste overvejelse ligger – for er det virkelig noget for jer?

For at du kan nærme dig den beslutning, er det vores råd, at du tager de langsigtede briller på:

  • Hvordan ser jeres konkurrencesituation ud i dag, og i hvilken retning udvikler den sig?
  • Oplever I allerede i dag, at it indimellem står mere i vejen end det styrker jeres forretning?

Hvis ikke, er det måske for tidligt at igangsætte microservices arbejdet.

Tænk stort, start småt.
Store opgaver er lettest at løse bid for bid.

Men måske bør du have microservices-tanken i baghovedet næste gang, du skal lave it til jeres organisation. Kan udfordringen løses med en lille selvstændig løsning, som i Blinds DK-eventyret, så prøv det.

Og husk, at du sagtens kan spise en elefant – det er bare én bid af gangen.

Du behøver ikke viske tavlen ren. Tegn på væggen i stedet

Summa summarum: For rigtig mange store virksomheder, er microservices vejen frem. Og mange er også allerede i gang. Fidusen ligger i, at give magten tilbage til domænet og forretningen. Det er ikke it-monolitten, der per automatik skal kridte banen op for innovation og nytænkning af jeres organisation, men omvendt.

Start uden for rammen og få syn for sagen.
Tegn på væggen hvis der ikke er plads på tavlen og kom i gang med microservices i det små.

Arbejdet er krævende og omfangsrigt, og som med al anden software og innovation så handler det om at tænke stort, men starte småt.

Hvis der ikke er plads på tavlen så tegn på væggen i stedet og få syn for sagen. Virker microservices for jer, eller virker microservices ikke i jeres organisation? På den måde får du et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde med microservices på vejen mod en mere agil organisation.

Mjølner logo