Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

3 konkrete værktøjer til at gøre kundeservice til dit stærkeste konkurrenceparameter

Et værdifuldt kundeserviceteam er proaktivt, personligt, effektivt, transparent og forstår kunderne. De skal møder kunderne, hvor de er i forvejen, og have tjek på de interne systemer. Yes, så langt, så godt.

Men hvordan? Der er selvfølgelig flere forskellige redskaber i værktøjskassen, som I kan tage i brug.

Her kommer vi med 3 bud på nogle oplagte at lægge ud med:

1. Kunderejsen:

Kortlæg kunderejsen og find frem til alle ’pain points’ og skab løsninger, der eliminerer dem.

Sammenhold kunderejsen med data fra jeres kundeservice, så I får kvalificeret jeres ’pains’ kvantitativt.

Lav koncepter, der løser jeres kunders top ’pains’.

2. Inddrag jeres kunder:

Interview et udvalg af jeres kunder og få indsigt i, hvordan de oplever jeres kundeservice.

Kan de se sig selv i kunderejsen? Præsenter jeres koncepter og undersøg, om kunderne kan se, at det vil give værdi og bedre service.

Lav eventuelt nogle ’co-creation’-sessioner med jeres kunder. Lad dem være med til at skabe nye kundeservicekoncepter, som, de føler, vil imødekomme dem bedre.

3. Datadrevet innovation:

Se på, hvilken data I har tilgængelig om jeres kunder. Og find ud af, hvordan I kan bruge data i jeres nye kundeservicekoncepter.

Ved at kombinere to eller flere dataset vil I potentielt kunne opdage tendenser og trends i den data, I har, som ikke har været tydelige førhen.

Disse nye tendenser og trends kan bruges til at give nye indsigter i jeres kunders forbrug og interaktion. I vil potentielt kunne se forbrugsmønstre, der gør det muligt for jer at kontakte kunderne før problemerne opstår.

Har du lyst til at høre mere? Du er velkommen til at kontakte Joachim, hvis du vil have større indsigt i, hvordan I kan optimere jeres kundeservice.

Joachim Skov, jhs@mjolner.dk, +45 41 95 36 24

Mjølner logo