Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Linak

Patientpaneler med et intelligent touch

Prototype på et plejepanel til LINAK

Mjølner indledte en omhyggelig, men effektiv indsigts- og ide­fase, der ud­for­drede de forskellige brugsscenarier der er skabt omkring LINAKs produk­ter. LINAK ønskede et koncept, der ikke var baseret på en teknisk tilgang, men en, der havde et bruger­venligt og mo­derne udtryk.

Branche:

Manufacturing

Vi leverede:

Softwarekonsulenter

Teknologi:

Embedded user interface development, Interface design, User experience

UDFORDRINGEN

LINAK er en førende producent af lineære ak­tuatorløsninger med en global tilstede­værel­se. De skaber løsninger, der er designet til at forbedre livet for både patienter og pleje­per­sonale på hospitaler, behandlingscentre og i private hjem.

LINAK kom til Mjølner med en ide til et touch­baseret panel til hospitalssenge, som de øn­skede at udforske på prototypisk niveau. LINAK efterspurgte et koncept, der ikke var ba­seret på en teknisk tilgang, men en, der havde et brugervenligt og moderne udtryk.

Mjølner indledte en omhyggelig, men effektiv indsigts- og idefase, der udfordrede de for­skellige brugsscenarier der er skabt omkring LINAKs produkter. Fokus blev lagt på de mest kritiske brugssituationer, der drejede sig om patientens evne til hurtigt at tilkalde perso­nale. Samtidig havde ple­je­panelet også brug for en effektiv og sikker måde for ple­je­per­sonale at servicere den primære bruger, nem­lig patienten.

I dag er hospitalssenge forbundet med op til fem forskellige produkter. Med udgangspunkt i erfaringerne fra indsigtsfasen, udfordrede vi LINAKs eksisterende løsninger og under­søg­te, om disse kunne forenkles uden at gå på kompromis med de forskellige brugeres be­hov.

OVERVÆLDENDE POSITIV RESPONS AF PANELET

Resultatet blev et design på en brugergræn­seflade til en enkelt enhed, der kan dække be­hovene hos tre forskellige brugergrupper; patienter, plejepersonale og vedligeholdelse. Løsningen blev udviklet på en resistiv berø­ringsskærm baseret på Mjølners grafiske fra­me­work, TouchGFX. TouchGFX gør det muligt at tilbyde flotte, touch-baserede grafiske bru­gergrænseflader ved brug af ekstremt lille pro­ceskraft og med et meget lavt bat­teri­for­brug.

Udgangspunktet for arbejdet var ikke at sætte et endeligt produkt i produktion, men snar­ere en undersøgelse af, hvordan LINAK kan inno­vere deres eksisterende hardware og soft­ware opsætning. Dette blev nået til fulde. LINAK udstillede prototypen på Medica Trade Fair i Düsseldorf, og modtagelsen fra kunder var overvældende positiv. Patient­panelet har ført til indledningen af flere nye og igang­værende produktioner.

“På trods af, at det kun var en prototype var kunderne virkelig nysgerrige og der var faktisk kø til at prøve vores sengepanel. Vi var faktisk nødt til at organisere de besøgende. Mange spurg­te endda: Hvornår kan vi købe den? Det var en fantastisk op­levelse.”

Martin Godt, Chief of Products

Om kunden

LINAK er en førende dansk producent af lineære aktuatorer baseret i Guderup, Als. LINAK leverer løsninger designet til at forbedre livet for både patienter og plejepersonale på hos­pitaler, behandlingscentre og private hjem. I 1982 flyttede virksomheden til den nuværende placering, hvor den spænder over 38.000 m². Ud over salgs­kontorer i 35 lande har den fa­brik­ker i USA, Kina og Slovakiet. I alt har den ca. 2.000 ansatte.

Flere referencer fra ManufacturingSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer

Bliv ringet op

Mjølner logo