Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Terma

Værdiskabende konsulenter på pletten

Et stærkt partnerskab mellem Terma og Mjølner

For Mjølner giver et stærkt partner­skab os mulighed for at blive en inte­greret del af vores partners proces. Det sikrer, at vi har den viden og erfaring det kræver at vælge de rigtige perso­ner til den specifikke organisation in­den for en kort tidsfrist. I Termas til­fæl­de handler det om erfarne og kyn­dige softwareudviklere og -arki­tekter.

Branche:

Manufacturing

Vi leverede:

Softwarekonsulenter

KOMPETENTE KONSULENTER

Terma er et internationalt selskab med hoved­sæde i Danmark og kontorer og datter­sel­ska­ber i hele verden. Terma har en stærk tilstede­værelse inden for fly-, forsvars- og sik­ker­heds­branchen og støtter partnere og kunder i udviklingen og fremstilling af mis­sions­kritiske systemer.

For at lykkedes med dette, er forståelsen for kundernes faktiske behov og krav en hjørne­sten i arbejdet, der således stiller krav til mere end blot stærke tekniske og fremstillings­mæs­sige færdigheder.

For Terma er vækst og profitmaksimering ikke abstrakte discipliner, men en løsnings­orien­teret proces, der kræver yderst kompetente og fleksible medarbejdere. Mjølners konsu­lenter passer denne beskrivelse.

Mjølners konsulenter har opnået omfattende viden om Termas organisation, som løbende deles med andre projektdeltagere fra Mjølner. Dette gør det muligt for konsulenterne at komme hurtigt op i omdrejninger og fordybe sig i opgaven, når Terma starter et nyt projekt.

Mads Budde, VP of Research & Development.

STÆRKT PARTNERSKAB BETYDER STÆRKE LØSNINGER

Hengivenhed til stærke partnerskaber base­ret på gensidig tillid er en nøgleværdi, der de­les af Terma og Mjølner.

For Mjølner giver et stærkt partnerskab os mulighed for at blive en integreret del af vores partners proces. Det sikrer, at vi har den viden og erfaring det kræver at vælge de rigtige per­soner til den specifikke organisation inden for en kort tidsfrist. I Termas tilfælde hand­ler det om erfarne og kyndige softwareudviklere og -arkitekter.

Mjølners partnerskab med Terma er et pragt­eksempel på vores høje kvalitet i leveringen af on-site konsulentydelser. Vores kompetente konsulenter hjælper dig med at finde de rig­tige løsninger, der passer til dine kunders behov.

“Mjølnes konsulenter er en vær­di­fuld tilføjelse til vores team, og har været det fra starten. De er meget kompetente, kvali­fi­ce­rede og evner at bruge deres kom­petencer til at løse ud­for­dringer på mange forskellige måder.”

Mads Budde, VP of Research & Development, Terma

Om kunden

Terma er et internationalt selskab med hovedsæde i Danmark og kon­torer og i hele verden. Terma har en stærk tilstedeværelse inden for fly-, forsvars- og sikkerhedsbranchen og støtter partnere og kunder i udvikling og fremstilling af missionskritiske systemer.

Flere referencer fra ManufacturingSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Joachim Skov

Business Development Manager

Bliv ringet op

Mjølner logo