Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Springfeed

Vendespil styrker børns sproglige udvikling

Jozi er Springfeeds* egen app. Ideen til appen opstod hos en af vores dygtige udviklere, da hans flersprogede familie savnede et værktøj til at styrke børne­nes sprogbrug på en sjov, enkel og ef­fektiv måde. Det var et behov, som Springfeed* hurtigt erkendte, måtte ek­sistere hos andre moderne, multi­kulturelle familier, og derfor satte teamet sig for at udvikle et selv­stæn­digt app-projekt.

Branche:

Media

Vi leverede:

End-to-end projekter

Teknologi:

Apps

Baggrund

Hos Springfeed har vi udviklet apps siden 2010 og har i den tid været så heldige at vare­tage en masse spændende app-projekter for vores fantastiske, idérige kunder. Vores ar­bej­de spænder vidt med udviklings­projekter for både store og små virksomheder, for etable­rede organisationer og for start-ups. De apps, vi har været med til at udvikle, har været af både enkel og kompleks karakter og har haft både lavpraktiske og visionære formål.

I dette inspirerende miljø af gode idéer fik vi vores egen.

Med Jozi ville vi gerne vise jer en side af os som team Springfeed. Hvem vi er, og hvad vi kan – professionelt og personligt.  Jozi er et eksempel på hvad der kan opstå i synergien mellem medlemmerne af vores team, når vi i fællesskab inspireres. Vi ville gerne demon­strere, hvor vi kan drive en god idé hen – uan­set om det er din eller vores.

Idéen opstod hos en af vores dygtige udvik­lere, da hans flersprogede familie savnede et værktøj/legetøj til at styrke børnenes sprog­brug på en sjov, enkel og effektiv måde.  Det var et behov, Springfeed hurtigt erkendte, måtte eksistere hos masser af andre moder­ne, multikulturelle familier, og derfor satte teamet sig for at tage fat på et selvstændigt app-projekt.

Løsningen

Jozi er et vendespil udviklet til børn med det formål at medvirke til sproglig udvikling, imens de har det sjovt. Spillet er tiltænkt små børn, der er ved at lære et eller flere sprog i hjemmet. Når barnet finder et billedpar læses det tilhørende ord højt og sammenhængen illustreres. Spillet tilbyder syv forskellige sprog og fem gratis standardtemaer deri­blandt dyr og tal. Dertil kan du tilkøbe flere temaer – eller oprette dine helt egne.

Med Jozi er der mulighed for at bruger­defi­ne­re hvilke temaer, der skal sætte ord på hver­dagen for dit barn. Du opretter nye billedpar direkte fra kameraet eller billedbiblioteket på din telefon, og du indtaler selv de tilhørende ord, så du kan prioritere dit barns interesser. Alt fra musik og grafik over design og funk­tionalitet er udviklet med henblik på at sikre brugervenlighed og begejstring i børnehøjde.

Nøgleelementer:

  • Lyt-og-lær vendespil
  • Brugerdefinerede billedpar og ord
  • Syv sprog
  • Ni standardtemaer
  • Børneorienteret musik, grafik og design

*Springfeed er et dansk app-bureau med ho­vedsæde i København. I 2019 blev Springfeed opkøbt af Mjølner Informatics A/S.

Om kunden

Hos Springfeed har vi udviklet apps siden 2010 og har i den tid været så heldige at varetage en masse spænd­ende app-projekter for vores fan­tas­tiske, idérige kunder. Vores arbejde spænder vidt med udviklings­projekter for både store og små virksomheder, for etablerede organi­sationer og for start-ups. De apps, vi har været med til at udvikle, har været af både enkel og kompleks karakter og har haft både lavpraktiske og visionære formål.

Flere referencer fra MediaSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer

Bliv ringet op

Mjølner logo