Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Kamstrup

Cross-Platform Prototype på 100 timer

Teknisk og forretningsmæssigt proof-of-concept for Kamstrup

Vi leverede teknisk og forretnings­mæs­sigt proof-of-concept for Kamstrups READy app. Med udgangspunkt i et forstudie byggede vi en prototype, der gav klarhed over de tekniske og for­ret­nings­mæssige potentialer ved cross-platform mobiludvikling.

Branche:

Manufacturing

Vi leverede:

Softwarekonsulenter

Teknologi:

Apps, Internet of things

Udfordringen

Vi leverede teknisk proof-of-concept for en cross-platformversion af Kamstrup’s READy app. Med base i et forstudie byggede vi en pro­totype, der afdækkede og beviste de tek­niske og forretningsmæssige potentialer ved cross-platform mobiludvikling.

Kamstrup er blandt verdens førende total­leverandører af intelligente målingsløsninger. Deres portefølje dækker måleapparater til el, varme, køling og vand.

Intelligente el- og vandmålere fra Kamstrup findes i hjem verden over, hvor de er med til at reducere de administrative opgaver, der knyt­ter sig til indsamling og fakturering af vand- og elforbrug.

ET PROFESSIONELT SERVICE TOOL

READy er et effektivt service tool til teknikere og andre professionelle, der arbejder på el-, vand- eller varmeværk. READy er en Android-app, der bruger Google Maps til at lokalisere målingsinstallationer.

Med READy kan serviceteknikere aflæse el- og varmemålere blot ved at opholde sig i nær­heden af dem. De behøver altså ikke at kom­me ind til installationerne en efter en. Opkald og SMS forstyrrer ikke appen.

TEKNISK AFKLARING

Kamstrup ønskede at undersøge mulig­heder­ne for at gøre READy til en cross-platform app, der kunne fungere på både iOS og Win­dows Phone ud over Android-platformen.

Det var vigtigt for Kamstrup at bevare de spe­cifikke features fra den eksisterende An­dro­id-app i en cross-platfromløsning. Det var eksempelvis afgørende at cross-plat­form­appen også skulle kunne fungere uforstyrret selvom appen ikke bruges aktivt, og visse Blue­tooth-funktionaliteter var også af­gør­ende for cross-plaformens succes.

Med disse krav in mente tog Kamstrup fat på Mjølner.

“Mjølner er en fagligt stærk for­retningspartner som vi ved kan klare denne komplicerede op­gave. Vi er glade for det resultat de leverede.”

Finn Rasmussen, Project Manager, Kamstrup

FRA FORSTUDIE TIL PROTO­TYPE

For at klarlægge READy appens cross-plat­formpotentiale undersøgte vi forskellige frame­works og teknologier.

Med udgangspunkt i dette studie skrev vi en anbefaling af de forskellige platforme, blandt andet HTML5 og Xamarin, og gav en vejled­ning til den fremadrettede proces.

Efter at have modtaget vores anbefalinger ønskede Kamstrup at lave en prototype med det anbefalede framework, Xamarin. Vi kon­kretiserede kravene til prototypen og byg­gede den. Alt sammen på under 100 timer.

KLARHED FOR GENEREL BRUG

Selvom dette specifikke samarbejde om­hand­lede READys cross-platfrom potentialer gav pro­jektet også Kamtrup vigtig viden til deres fremtidige mobiludvikling.

“Denne løsning er særlig værdi­fuld for os, da den giver os et so­lidt fundament at træffe frem­tidige beslutninger på.”

Finn Rasmussen, Project Manager, Kamstrup

Om kunden

Kamstrup er blandt verdens førende totalleverandører af intelligente må­lingsløsninger. Deres portefølje dæk­ker måleapparater til el, varme, køling og vand.

Flere referencer fra Manu­facturingSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer

Bliv ringet op

Mjølner logo