Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

DBA

Pop-up lab med DBA’s brugere

Mjølner hjalp DBA med at få et unikt indblik i deres brugeroplevelse med et popup-lab.

Utilfredse brugere er dårlig forretning for DBA. Deres platform afhænger af brugernes velvilje og evne til at op­ret­te salgsannon­cer på deres brugte ting. Derfor er en brugerfokuseret tilgang til udviklingen alfa og omega for DBA.

Mjølner hjalp DBA med at bringe deres medarbejdere og brugere sammen i et pop-up-lab. På den måde blev de gode og de dårlige brugeroplevelser i DBA’s ”sælg-dine-ting”-flow tydeliggjort for DBA’s eksperter. Pop-up-labbet gav både anledning til at forstå den over­ordnede bruger­oplevelse bedre og gav også liv til nye ideer.

Branche:

Finance & Retail

Vi leverede:

Digitaliseringsrådgivning

Teknologi:

User experience, Design thinking workshop

DBA bragte i samarbejde med Mjølner deres medarbejdere og brugere sammen i et pop-up-lab i Aarhus gågade.

I hele to uger fik DBA’s medarbejdere en unik mulighed for at udspørge og opleve kunder­nes brug af deres platform fra første parket.

ALT VI GØR, GØR VI FOR BRUGERNE

Utilfredse brugere er dårlig forretning for DBA. Deres platform afhænger af brugernes vel­vilje og evne til at oprette salgsannoncer på deres brugte ting. Derfor er en bruger­fo­ku­se­ret tilgang til udviklingen alfa og omega for DBA.

DBA er markedsledende når det kommer til at udnytte analytics i deres konstante arbejde med at perfektionere deres platforme. Men brugeroplevelser er mere end statistik. Bru­ger­oplevelser handler om at få et holistisk billede af brugerens favoritter og udfor­drin­ger.

DBA’s softwareudviklere brugte popup-labet som en scene for praktiske brugertests og interviews. Med en kvalitativ tilgang til de en­kelte brugere kunne DBA’s medarbejdere nå deres brugere på en ny og alternativ måde, hvilket gav ny inspiration til deres daglige ar­bejde.

“Big Data er ikke altid nok. Vi er nødt til også at få jord under neglene.”

Nikolaj Gjeding Larsen, administrerende direktør, DBA

BRUGERPERSPEKTIVET BLEV FORANKRET PÅ BARE 20 TIMER

December er en travl tid til DBA, og de havde derfor brug for hjælp for at få mest muligt ud af deres brugerinteraktion og her trådte Mjølner til.

Med en kun 20 timer-indsats formåede Mjølner at finde de rigtige spørgsmål, oprette in­ter­viewguides og træne DBA-medarbej­der­ne til deres arbejde i pop-up-labbet.

På den måde sørgede Mjølner for, at DBA fik det, de var på udkig efter – gode og inspire­rende samtaler med hr. og fru Danmark om deres “sælg-dine-ting”-oplevelser og -ønsker.

DET VAR VI ALDRIG SELV KOMMET PÅ…

Et af de vigtigste resultater fra pop-up-labbet var, at brugerne ville kunne se deres an­non­cer, før de publicerede. Et simpelt og ret for­ståeligt forslag, men et forslag som software­udviklerne ikke var kommet på.

Adm. Direktør, Nikolaj Gjerding Larsen, var mere end tilfreds med projektet, og han vil bru­ge samme opbygning i fremtiden. Pop-up-labbet og DBA’s arbejde med brugerfokus tog og­så overskrifterne med en artikel i Børsen.

Hvis du har medlemskab til Børsen, kan du læse artiklen her.

“Mjølner er en dygtig forret­nings­partner og en vi har tillid til at løse opgaven. Vi har brugt Mjølners konsulenter før, og det faldt os naturligt at spørge dem endnu en gang. Deres leve­ran­ce var som altid af høj kvalitet.”

Christian Dürr, Software Developer, DBA

Om kunden

Den Blå Avis og dba.dk are Denmark’s largest distributor of purchases and sales between private individuals. The company was founded in 1981 by Jac Nellemann, who, after publishing the first edition of the paper, was joined by Karsten Ree as a partner. Today, the dba.dk is owned by American eBay. The company employs approx. 200 emplo­yees, located at the domi­ciles in Aarhus and Frederiksberg.

Flere referencer fra RetailSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer

Bliv ringet op

Mjølner logo