Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Aller Media

Værdiskabende usability

Workshop og prototyper med Aller Media

Aller Media ønskede at forbedre gen­anvendelsen af fotografier på tværs af deres mange publikationer. Mjølner blev indkaldt til at udføre brugertests af en udviklet prototype, gennemføre inno­vationsworkshops med nøgle­in­teressenter og udforske krav til ansøg­ningen.

Branche:

Media

Vi leverede:

Softwarekonsulenter, Digitaliseringsrådgivning

Teknologi:

Digital transformation, User experience, Design thinking workshop

Aller Media ønskede at forbedre genanven­del­sen af fotografier på tværs af deres mange publikationer.

Mjølner blev indkaldt til at udføre brugertests af en udviklet prototype, gennemføre inno­va­tionsworkshops med nøgleinteressenter og udforske krav til ansøgningen.

Mere end 3.000.000 Aller-blade sælges hver uge, og de er fyldt med smukke billeder. Bil­lederne i magasinerne vælges ud af tusindvis af billeder taget af Allers egne fotografer eller købt fra stock photo services.

Det betyder, at Aller bruger betydelige res­sour­cer på at købe og vælge de rigtige billeder til de rigtige lejligheder.

På denne baggrund startede Aller et internt projekt for at reducere udgifterne ved at øge genanvendelsen af billeder på tværs af for­skellige magasiner, samt prioritere brugen af gratis billeder over prissatte billeder. Mjølner hjalp med at validere brugernes krav til en fotoadministrationsløsning og lette inddrag­else af interessenter. Målet var at sikre orga­ni­satorisk understøttelse og udforske be­græns­ninger og potentielle forbedrings­mulig­heder.

AT SKABE EJERSKAB PÅ TVÆRS AF EN STOR ORGANISATION

Aller er en stor og spændende organisation med mange medarbejdere med meget for­skellige baggrunde. Ved at inddrage mange forskellige brugertyper i brugerundersøgelsen opdagede vi en række potentielle design­ud­fordringer, som vi adresserede i en usability-analyse. Med udgangspunkt i analysens resul­tater udførte Mjølner en innovations work­shop og afleverede på baggrund heraf en rapport, der pegede på specifikke brugerbehov og krav.

Formålet med den samlede proces var todelt. På den ene side skulle aktiviteterne bruges til at drøfte de konkrete designudfordringer ud fra samt udforske potentielle løsninger og for­bedringer af prototypen.

På den anden side hjalp det med at skabe et organisatorisk ejerskab af projektet og sikre understøttelse af ændringer i arbejdsgange, som applikationerne potentielt kunne med­føre.

Deltagerne var meget positive og engagerede, hvilket skabte et godt fundament for at tænke uden for boksen og undersøge nye veje til vær­diskabelse og samarbejde på tværs af or­ganisationer.

Om kunden

Aller Media er den førende udgiver af magasiner og aviser i Norden med en ugentlig omsætning på ca. 3,2 mil­li­oner eksemplarer. I Danmark har Aller Media en ugentlig omsætning på ca. 700.000 eksemplarer. Mere end 2 mil­lioner ud af 5 millioner danskere læser en af Allers publika­tio­ner hver uge. Aller Media er et moderne innovativt mediehus belig­gen­de på Havnehol­men i København.

Flere referencer fra MediaTid til Digitaliserings­rådgivning?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Michael Heegaard

Chief Sales Officer

Bliv ringet op

Mjølner logo